Středočeský kraj vypsal pro rok 2022 dotační řízení v rámci Fondu prevence a lze zažádat o finanční podporu. Prioritně bude podpořeno Specializační studium pro školní metodiky prevence.

Termín podání je od 12.1. 2022  do 27.1. 2022 ( do 15:00 hodin).

Částka, o kterou lze žádat: min. 10 tis., max. 200 tis.

U všech programů je nezbytná spoluúčast školy  5% na projekt.

 

Poradna Vigvam, z.ú. za finanční podpory Nadace Sirius vytvořila soubor tří filmů s třemi metodikami pro pedagogy, které se zaměřují na ztrátu v jejích různých podobách: malé ztráty, šikana a smrt. Pedagogům se do rukou dostává dobře a pro děti atraktivně zpracovaný materiál, který mohou využít při práci s třídními kolektivy.

První metodika se zabývá všeobecnými ztrátami, vychází z předpokladu, že když se děti naučí dobře zpracovávat malé ztráty, lépe si pak poradí s těmi většími.

Druhá metodika se věnuje  tématu šikany. Pokud se ptáte, co má šikana společného s dalšími dvěma metodikami orientovanými na menší i větší ztráty, je tomu tak proto, že šikana se dá charakterizovat také jako ztráta bezpečí. Pocit bezpečí  patří mezi jednu z nejzákladnějších lidských potřeb.

Soubor tří metodik pak završuje metodika s tématem nejtěžším, se smrtí.

Metodiky i filmy jsou ke stažení na webových stránkách poradny zde

Semiramis z.ú. otevírá v březnu 2022 Specializační studium pro školní metodiky prevence. Lektorskou dvojiicí bude Mgr. Jitka Musilová a Bc. Miroslav Zavadil a mnoho dalších přizvaných hostů. Rozsah 300 hodin, celkem 16 setkání  1x měsíčně.  Cena je 31 500,- Kč.  Více informací najdete na odkazu http://www.os-semiramis.cz

PPP a SPC Hradec Králové pořádá konferenci Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících, která odstartuje projekt Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností.

Konference se uskuteční 30. 9. 2021 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245, Hradec Králové.

Pro účast na konferenci se zaregistrujte na  https://www.poradenstvikhk.cz/dusevnizdravi/

Více informací najdete také na sociálních sítích ZDE

Projekt je financován z fondů EHP a Norska. Program zdraví.

Partneři

Osprch
odsazení
Mšmt
Adiktologie
odsazení