Metodika O rodičích a dětech - SEMIRAMIS z. ú.

Metodika O rodičích a dětech vznikla v  organizaci SEMIRAMIS z. ú. s finanční podporou Nadace Sirius a nabízí preventivní setkání se školní třídou na téma násilí v rodině. Je určena primárně pracovníkům v prevenci na všech úrovních, kteří se věnují systematické a kontinuální práci s třídními kolektivy. Osloví také třídní pedagogy a další angažované pracovníky, ať již se školní třídou nebo jinou, podobnou skupinou dětí. Metodiku volně ke stažení naleznete zde. – METODIKA O RODIČÍCH A DĚTECH

Partneři

Osprch
odsazení
Mšmt
Adiktologie
odsazení