Výzva MŠMT pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2022

MŠMT zveřejnilo Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. Účelem Výzvy je snižování výskytu rizikového chování a vytváření vhodného prostředí pro zdravý rozvoj žáků ve školách a školských zařízeních.

Výzva obsahuje 3 tematické moduly.

Modul A podporuje realizaci preventivních programů škol prostřednictvím všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování a aktivit na podporu duševního zdraví ve školách a školských poradenských zařízeních.

Modul B podporuje předávání informací z oblasti školské prevence rizikového chování, vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví určené pro pedagogické pracovníky a budoucí pedagogy.

Modul C podporuje realizaci aktivit popsaných v modulech A a B na úrovni kraje, a dále vytvoření a podporu činnosti krizových intervenčních týmů s působností na úrovni krajů pro práci ve školách a školských zařízeních.

Podrobnosti najdete na stránkách MŠMT  https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-2022

Celková alokace Výzvy činí 39 829 000 Kč. Žádosti budou podávány prostřednictvím elektronického systému na adrese: https://is-prevence.msmt.cz.

 

 

Partneři

Osprch
odsazení
Mšmt
Adiktologie
odsazení