Příklad dobré praxe - Metodiky pro práci s těžkými tématy ve třídě

Poradna Vigvam, z.ú. za finanční podpory Nadace Sirius vytvořila soubor tří filmů s třemi metodikami pro pedagogy, které se zaměřují na ztrátu v jejích různých podobách: malé ztráty, šikana a smrt. Pedagogům se do rukou dostává dobře a pro děti atraktivně zpracovaný materiál, který mohou využít při práci s třídními kolektivy.

První metodika se zabývá všeobecnými ztrátami, vychází z předpokladu, že když se děti naučí dobře zpracovávat malé ztráty, lépe si pak poradí s těmi většími.

Druhá metodika se věnuje  tématu šikany. Pokud se ptáte, co má šikana společného s dalšími dvěma metodikami orientovanými na menší i větší ztráty, je tomu tak proto, že šikana se dá charakterizovat také jako ztráta bezpečí. Pocit bezpečí  patří mezi jednu z nejzákladnějších lidských potřeb.

Soubor tří metodik pak završuje metodika s tématem nejtěžším, se smrtí.

Metodiky i filmy jsou ke stažení na webových stránkách poradny zde

Partneři

Osprch
odsazení
Mšmt
Adiktologie
odsazení