Nabídka vzdělávání pro ŠMP

Semiramis z.ú. otevírá v březnu 2022 Specializační studium pro školní metodiky prevence. Lektorskou dvojiicí bude Mgr. Jitka Musilová a Bc. Miroslav Zavadil a mnoho dalších přizvaných hostů. Rozsah 300 hodin, celkem 16 setkání  1x měsíčně.  Cena je 31 500,- Kč.  Více informací najdete na odkazu http://www.os-semiramis.cz

Partneři

Osprch
odsazení
Mšmt
Adiktologie
odsazení