Výzkumy: užívání návykových látek

Publikováno Název Typ Anotace
29.10.2010 Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR zprávy z výzkumů

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu. Analýzy se opírají...

02.01.2012 Evaluace komunitního typu primárně preventivního programu užívání návykových látek jednorázové výzkumy

Projekt evaluace primárně preventivního programu byl tříletý výzkumný projekt, který započal v roce 2003 a v roce 2004 pokračoval díky podpoře Grantové agentury...

21.02.2012 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2011 srovnávací výzkumy

Mezinárodní projekt ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových...

Kdo je podle vaší zkušenosti efektivním realizátorem primární prevence ve školách? ankety

* sama škola
* pedagogicko-psychologická poradna
* středisko výchovné péče
* nestátní nezisková organizace
* jiný subjekt

Ve dnech 21.-22.9. se uskutečnil seminář v Plzni k primární prevenci rizikového chování. Jak jej hodnotíte? ankety

* Přínosný, naplnil má očekávání.
* Nepřínosný.

03.09.2013 Vyhodnocení anket našeho webu ankety

Nejen naše čtenáře, ale i pracovníky MŠMT zajímá, které rizikové chování působí ve školách největší obavy. A nejen to, ale také, jak pomáhají našim respondentům...

Který z příspěvků na celostátní konferenci primární prevence (14. 5. 2013 v Praze) byl pro vás nejpřínosnější? ankety

* Národní strategie primární prevence 2013 – 2018 (M. Budinská)
* Informace z dotačního řízení MŠMT 2013 – 2014 (R. Heřmánková)...

Výskytu kterého typu rizikového chování se ve své praxi v roce 2013 nejvíce obáváte? ankety

* šikana a násilí mezi žáky
* šikana, nezvladatelné chování a násilí žáků vůči pedagogům
* užívání návykových látek (omamných a psychotropních)...

Budete žádat o dotaci od MŠMT na rok 2013? ankety

* ano
* ne
* nevím

Jste? ankety

* školní metodik prevence
* metodik prevence v PPP
* krajský školský koordinátor prevence
* ředitel školy/školského zařízení
* pedagog
*...