Výzkumy: užívání návykových látek

Publikováno Název Typ Anotace
Kdo je podle vaší zkušenosti efektivním realizátorem primární prevence ve školách? ankety

* sama škola
* pedagogicko-psychologická poradna
* středisko výchovné péče
* nestátní nezisková organizace
* jiný subjekt

Ve dnech 21.-22.9. se uskutečnil seminář v Plzni k primární prevenci rizikového chování. Jak jej hodnotíte? ankety

* Přínosný, naplnil má očekávání.
* Nepřínosný.

03.09.2013 Vyhodnocení anket našeho webu ankety

Nejen naše čtenáře, ale i pracovníky MŠMT zajímá, které rizikové chování působí ve školách největší obavy. A nejen to, ale také, jak pomáhají našim respondentům...

Který z příspěvků na celostátní konferenci primární prevence (14. 5. 2013 v Praze) byl pro vás nejpřínosnější? ankety

* Národní strategie primární prevence 2013 – 2018 (M. Budinská)
* Informace z dotačního řízení MŠMT 2013 – 2014 (R. Heřmánková)...

Výskytu kterého typu rizikového chování se ve své praxi v roce 2013 nejvíce obáváte? ankety

* šikana a násilí mezi žáky
* šikana, nezvladatelné chování a násilí žáků vůči pedagogům
* užívání návykových látek (omamných a psychotropních)...

Budete žádat o dotaci od MŠMT na rok 2013? ankety

* ano
* ne
* nevím

21.02.2012 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2011 srovnávací výzkumy

Mezinárodní projekt ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových...

02.01.2012 Evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek jednorázové výzkumy

Projekt evaluace primárně preventivního programu byl tříletý výzkumný projekt, který započal v roce 2003 a v roce 2004 pokračoval díky podpoře Grantové agentury...

Jste? ankety

* školní metodik prevence
* metodik prevence v PPP
* krajský školský koordinátor prevence
* ředitel školy/školského zařízení
* pedagog
*...

29.10.2010 Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR zprávy z výzkumů

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu.