Výzkumy: kyberšikana

Publikováno Názevikona řazení Typ Anotace
17.06.2016 Národní výzkum kyberšikany českých učitelů jednorázové výzkumy, zprávy z výzkumů

Kybernetickou agresi zažívá každý pátý učitel.

02.01.2012 Bezpečnost dětí na internetu jednorázové výzkumy

Hlavním cílem této studie bylo zjistit,jak používají internet děti ve věku 12 – 17 let a zda jsou vystaveny možnému ohrožení, které souvisí s ...

Budete žádat o dotaci od MŠMT na rok 2013? ankety

* ano
* ne
* nevím

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost nového metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář...

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost noého metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář
*...

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost noého metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář
*...

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost noého metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář
*...

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost noého metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář
*...

Jak vás oslovila konference k problematice šikany a kyberšikany? Který z příspěvků vás nejvíce zaujal? ankety

* Užitečnost noého metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách? Kolář
* Koncepce vzdělávání odborníků v léčbě šikany – Kolář
*...

Jste? ankety

* školní metodik prevence
* metodik prevence v PPP
* krajský školský koordinátor prevence
* ředitel školy/školského zařízení
* pedagog
*...