Zuřivec – edukativní film pro prevenci domácího násilí- akreditované jednodenní školení, 9.2.2017

9. únor 2017 - zahájení: 9:00, ukončení: 16:00

Úřad vlády ČR Vás zve na akreditované jednodenní školení s názvem ZUŘIVEC – EDUKATIVNÍ FILM PRO PREVENCI DOMÁCÍHO NÁSILÍ.

Školení je určeno pro psychology/ožky, etopedy/ky, speciální pedagogy/žky a ostatní pedagogické pracovníky/ce, školní metodiky/čky prevence, školní psychology/ložky, personál pedagogicko-psychologických poraden a ředitele/ky škol a školských zařízení. Absolvent/ky obdrží certifikát o absolvování školení a budou mít možnost film Zuřivec využívat v rámci své praxe.

Školení povedou:

Morten Nystrøm, specialista v klinické psychologii, norská organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí)

Barbora Jakobsen, klinická psycholožka, organizace Alternativ til Vold

Norský animovaný film Zuřivec („Sinna Mann“) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily domácí násilí. Film ukazuje příběh chlapce jménem Bój, který vyrůstá v rodině, kde otec páchá násilí. Film sugestivně zachycuje Bójovy pocity strachu a opuštěnosti. Hlavního hrdinu filmu, stejně jako většinu dětí, které jsou vystaveny domácímu násilí, trápí pocit, že násilí je jeho vina a bojí se o tom s kýmkoliv mluvit. Příběh ukazuje násilí v rodině z různých pohledů a podtrhuje důležitost prevence násilí v rámci utváření vnímání hodnot u dětí.

Odborně vysoce ceněný film je v Norsku a dalších zemích využíván na školách k edukativním účelům a také v rámci terapie s dětmi, které jsou vystaveny domácímu násilí a s dospělými, kteří páchají násilí nebo jsou vystaveni násilí.

Cílem školení je proto poskytnout základní kompetence k využívání filmu a informace dotýkající se problematiky domácího násilí ke vzdělávacím účelům v českém prostředí. Součástí školení bude rovněž představení norské neziskové organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí, dále jen „ATV“), která se podílela na vzniku filmu, a v současné době aktivně spolupracuje na jeho šíření a aplikaci k prevenci domácího násilí v ČR. ATV se již od roku 1987 zabývá problematikou domácího násilí, je vzdělávacím a výzkumným centrem a poskytuje terapeutické intervence lidem, kteří páchají násilí, a dětem a dospělým, kteří jsou násilí vystaveni. Součástí bude diskuze a práce ve skupinách.

Film je dostupný v plně dabované české verzi.

Více informací k filmu a ATV:

http://www.dejmezenamsanci.cz/info-room/aktualne/norsky-film-zurivec-o-domacim-nasili/

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/projekt_cz13/aktivity_projektu/uskutecneni-skoleni-k-filmu-zurivec-sinna-mann-128518/

http://www.trollfilm.no/new/eng_sinna_4.html (anglicky), http://atv-stiftelsen.no/engelsk (anglicky)

Školení se uskuteční v rámci projektu „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“
(NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014). Podpořeno grantem z Norska.

Občerstvení a tlumočení do českého jazyka je zajištěno. Školení je zdarma.

V případě dotazů pište na adresu matous [dot] korbelatmsmt [dot] cz (matous(tečka)korbel(zavináč)msmt(tečka)cz)

Místo
MŠMT
Karmelitská 529/7
Praha 1
Javascript is required to view this map.
Hlavní město Praha

Aktuálně je registrace na tuto akci (Událost) uzavřena.