Projekt Středočeského kraje z názvem Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence

12. duben 2017 - 13:30

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK)  podal za Středočeský kraj žádost do dotačního řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti primární prevence na r. 2017. V rámci aktivity vzdělávání připravil VISK semináře pro školní metodiky prevence, jejichž cílem je poskytnout metodikům informace o nových požadavcích na práci školního metodika prevence jako člena týmu školního poradenského pracoviště. V rámci projektu nabízíme zdarma tyto aktivity:  

1. Absolventům specializačního studia nabízíme 8 hodinový program s názvem:
Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách, 8 hod.

Termíny realizace:

2. Pro ŠMP bez kvalifikačního studia 16 hodinový program  s názvem Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti – ve dvou dílech, s časovým odstupem pro budování podmínek ve vlastní škole.

  • Termíny realizace:
  • VISK Příbram 23. 3. a 29. 5. 2017 – již probíhá
  • VISK Mladá Boleslav – 29. 3. a 21. 6. 2017 – již probíhá
  • VISK Kladno – 13. 10. a 15. 11. 2017 – podrobnosti a přihlášení
  • VISK Praha, Pštrossova 15 – 1. skupina 19. 10. a 29. 11. 2017 – podrobnosti a přihlášení
  • VISK Praha, Pštrossova 15 – 2. skupina 1. 11. a 13. 12. 2017 – podrobnosti a přihlášení

3. Pro 150 ŠMP bez specializačního studia je připraven nový program s názvem Bezpečné klima školy a školní metodik prevence, časová dotace 6 hodin, se zaměřením na rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti vedení pedagogického sboru v aktivitách podporujících bezpečné klima v jednotlivých třídních kolektivech.

Termíny realizace:

Místo
Vzdělávací institut Středočeského kraje
V Kolonii 1804
Nymbruk 288 02
Středočeský kraj