Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově - konference

20. listopad 2019 - zahájení: 9:00, ukončení: 16:30

OMLOUVÁME SE, ALE KAPACITA SÁLU JE NAPLNĚNA. NYNÍ SE JIŽ NA AKCI NELZE PŘIHLÁSIT!!!

Zveme Vás na 3. ročník konference věnované otázkám souvisejícím s oblastí práce s dětmi v ústavní výchově a preventivně výchovné péči. V letošním ročníku bychom rádi akcentovali téma poruch (v) chování u dětí, jelikož jde o stále častěji zmiňovanou problematiku nejen v dané oblasti. V rámci konference budeme vybraná témata nahlížet jak z perspektivy pedagogické, tak také zdravotnické.

Jednotlivé bloky konference budou zaměřeny na vybrané problémy. V úvodu bude ukotveno samotné téma konference. Následovat bude zdravotnický blok, jehož tématy bude např. otázka sebepoškozování, postupy práce s agresivním dítětem z pohledu lékaře a také problematika užívání návykových látek u dětí. Jako další je připraven pedagogický blok, který nabídne možnosti práce s agresivními projevy u dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Dalšími tématy bude např. sociální začleňování dětí s poruchami chování a trestné činy se zaměřením na možnosti a postupy pedagogických pracovníků. Poslední blok pak nabídne inspiraci z pedagogické praxe.

Konference se bude konat 20. 11. 2019 v Praze.

Účast na akci je zdarma, počet účastníků je ale omezený, prosíme zájemce o registraci.

V případě dotazů se obracejte na Lucii Myškovou, vedoucí oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování z Národního ústavu pro vzdělávání, a to na: lucie [dot] myskovaatnuv [dot] cz.

Místo
Václavské náměstí 833/31
Praha 1 11000
Javascript is required to view this map.
Hlavní město Praha

Aktuálně je registrace na tuto akci (Událost) uzavřena.