závislostní chování

závislostní chování – obrázekSvětová zdravotnická organizace (SZO, World Healt Organisation) roku 1964 formulovala pojem závislost.

Podle lékařské vědy je závislost „stav, při kterém absence látky nebo jiného podnětu vyvolává v organismu fyzické nebo duševní obtíže. Vzniká po opakovaném nebo chronickém užívání látky, ale i při určité činnosti, která přináší nadměrné uspokojení“.

Přehled všech příspěvků kategorie: závislostní chování

Klub Zámek

Kontaktní údaje:

Tel: 608 609 466; 736 529 336

email: prevenceattrebic [dot] charita [dot] cz

 

 

Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=detail&id_produc...

Okresní metodik prevence - Pelhřimov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PaedDr. Zdeněk Martínek, tel: 565323621, email: zdenmartiatseznam [dot] cz

SVP pro děti a mládež Mimóza

Středisko výchovné péče MIMOZA nabízí poradenskou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám. Zřizovatelem našeho střediska je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontaktní osoba:

Helena Mechlová DiS.,

mail: infoatsvp-mimoza [dot] cz,
tel: 465 526 969
mobil: 737 568 228

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Archa

Návykové látky, závislostní chování,
Školské zařízení poskytující bezplatné služby, součástí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec
Povahou práce představuje Středisko výchovné péče ARCHA (dále SVP) přechod mezi ambulantní péčí a výchovným poradenstvím, protože poskytuje obojí a to na základě osobního zhodnocení každého případu. Dále SVP poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s negativními jevy v chování, školními a rodinnými problémy, atd.Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pražák, mail: svp [dot] archaattiscali [dot] cz, tel: 469 623 786

Adykt., o.s.

Vztahy ve třídě, závislostní chování, monitoring programů primární prevence
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dřínovský, tel: 776 056 814