záškoláctví

záškoláctví – obrázekZa záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka základní či střední školy ve škole. Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Je chápáno jako porušení školního řádu (pravidel stanovených školou), současně jde o porušení školského zákona, který vymezuje povinnou školní docházku.

Nezřídka je spojeno s dalšími typy rizikového chování, které obvykle negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince.

Přehled všech příspěvků kategorie: záškoláctví

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Archa

Návykové látky, závislostní chování,
Školské zařízení poskytující bezplatné služby, součástí DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Hrochův Týnec
Povahou práce představuje Středisko výchovné péče ARCHA (dále SVP) přechod mezi ambulantní péčí a výchovným poradenstvím, protože poskytuje obojí a to na základě osobního zhodnocení každého případu. Dále SVP poskytuje preventivně výchovnou péči dětem a mladistvým s negativními jevy v chování, školními a rodinnými problémy, atd.Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pražák, mail: svp [dot] archaattiscali [dot] cz, tel: 469 623 786

Krajské centrum primární prevence

Kontaktní osoba: PhDr. Petra Novotná, mail: infoatpppuo [dot] cz, tel: 465 521 296, 465 525 555

Pyramidas, o.s.

Zaměřujeme se na monitoring pro následné využití v prevenci sociálních patologií. Systém je rozdělen do několika možností. Jendou z nich je i fórum se zaměřením na několik cílových skupin.
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Vácha, mail: pyramidasatseznam [dot] cz, tel: 777 165 065
                                Mgr. Markéta Suchelová, tel: 774 073 083

Portus Prachatice, o.p.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Šmíd – ředitel organizace, e-mail: reditelatportusprachatice [dot] cz (reditelatportusprachatice [dot] cz,) Tel.: 722928192

Bc. Tereza Pravdová – realizátorka programů primární prevence Phénix, e-mail: phenixatportusprachatice [dot] cz, tel: 722 049 751

 

​Informace o certifikaci:

všeobecná primární prevence: http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=detail&id_produc...

Okresní metodik prevence - Havlíčkův Brod

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Eva Stloukalová, tel: 736125501, email: stloukalovaathbnet [dot] cz