šikana

Přehled všech příspěvků kategorie: šikana

KŠKP kraje Vysočina

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Petr Horký,

tel: 564602941,

email: horky [dot] patkr-vysocina [dot] cz

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Projekt EUREGIO je příhraničním projektem.  Obecným cílem projektu je přispět  k ochraně dětí a mládeže před násilím, týráním, zanedbáním a zneužíváním. Důraz je kladen na prevenci a včasné  rozpoznání rizikových faktorů. Specifickým cílem je vytvoření diagnostického nástroje, který může pomoci zvýšit včasnost a kvalitu poskytováné pomoci ohroženým dětem. Aktivní partnerskou rganizací  projektu je Pedagogicko – psychologická poradna Brno. Předpokládaná realizace projektu je rozložena do 2  let. Ukončení projektu je plánováno v roce 2011. 

Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze

S - síť služeb

ESF  -  Projekt VYNSPI má za cíl vytvoření  systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování  pro pedagogické pracovníky. Jihomoravský kraj je jedním z krajů, které se do projektu zapojily. PPP Brno odborně  spolupracuje v rámci základního modulu projektu, kerý je věnován školním metodikům prevence.

PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Skácelová, tel: 548 526 802,603 885 663 , email: skacelovaatppppbrno [dot] cz
                          Dis. Tereza Kaufová, tel: 548 526 802, email: sladkovaatpppbrno [dot] cz
                          Mgr. Lenka Cupalová, vedoucí programů, tel: 608 462 245, email: sladkovaatpppbrno [dot] cz

 

SSŠ Brno a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Brně

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Hlavsová, tel: 543426030, email: hlavsovaatsssbrno [dot] cz