šikana

Přehled všech příspěvků kategorie: šikana

Okresní metodik prevence - Liberec

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

PhDr. Vladimír Píša (ředitel, psycholog, metodik prevence),

tel: 482 710 517, 485 113 006 (přepojují), 485 105 522 (ředitel),

email: infoatpppliberec [dot] cz

KŠKP Libereckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Nešporová Markéta,

tel. 485 226 241,

e-mail: marketa [dot] nesporovaatkraj-lbc [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jičín

S - síť služeb

Metodikem prevence pro okres Jičín je Mgr. Lukáš Nálevka 

Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Rychnov nad Kněžnou

S - síť služeb

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Ženatová, tel: 494535476

Nabídka programů pro školy a školská zařízení:

A) Práce se třídou v oblasti vztahů – zaměření ma kohezi kolektivu, rozvoj kompetentních vztahů a prevence šikany

1. Sociometrické šetření - mapování vztahů mezi žáky ve třídě (test D1, S_O_R_A_D, B4, B3, Peer Nomination, Kolář)

Okresní metodik prevence - Trutnov

S - síť služeb

Kontakt:

 

Mgr. Jana Kaplanová

tel: 602 620 020, 

email: j [dot] kaplanovaatppptrutnov [dot] cz