rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Vrakbar - centrum primární prevence

Kontaktní osoba:

Koordinátor programu pro MŠ a 1.st. ZŠ:
Milan Řezníček
email: lamilatseznam [dot] cz

Koordinátorka programu pro 2.st. ZŠ a SŠ:
Bc. Ilona Tomková
email: ilona [dot] tomkovaatjihlava [dot] charita [dot] cz

Adresa:
Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava
Telefon: 567 304 802

 

Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=detail&id_produc...

Okresní metodik prevence - Český Krumlov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Jakub Průcha, mail: jakub [dot] pruchaatpppcb [dot] cz, tel: 380 711 505, 602 325 691

Okresní metodik prevence - České Budějovice

S - síť služeb

Okresní metodici prevence:

Pavla Nýdlová, e-mail: prevenceatpppcb [dot] cz, tel: 387 927 111

Edita Mečířová Tobi, e-mail: edita [dot] mecirovaatpppcb [dot] cz, tel.: 387 927 177

                                                

Okresní metodik prevence - Brno-město

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Lenka Skácelová, tel: 548526802, email: skacelovaatpppbrno [dot] cz

Okresní metodik prevence - Praha-západ

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Blanka Hančarová, tel: 251 564 211, 606 681 827, email: ppppzatvolny [dot] cz