rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

KŠKP Olomouckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

PhDr. Ladislav Spurný,

tel: 585 508 545,

e-mail: l [dot] spurnyatkr-olomoucky [dot] cz

Okresní metodik prevence - Tábor

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Ing. Monika Pýchová, e- mail: monika [dot] pychovaatpppcb [dot] cz, tel: 381 927155

Okresní metodik prevence - Strakonice

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Bc. Jan Hynek, e-mail: metodik [dot] strakoniceatpppcb [dot] cz, Tel.: 383 321 704

Okresní metodik prevence - Prachatice

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

PaedDr. František Batysta,

mail: frantisek [dot] batystaatpppcb [dot] cz,

tel: 388 313 519, 

mobil: 778 767 731

Okresní metodik prevence - Písek

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Bc. Petr Václavík, e-mail: metodik [dot] pisekatpppcb [dot] cz, tel: 382 213 387, 702 180 072