rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

KŠKP Ústeckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Petra Vaverková,

tel: 475 657 951,

email: vaverkova [dot] patkr-ustecky [dot] cz

KÚ Ústeckého kraje

Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] patkr-ustecky [dot] cz

KŠKP Plzeňského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Bc. Hana Dadučová, DiS., 

tel.: +420 377 195 321,

e-mail: hana [dot] daducovaatplzensky-kraj [dot] cz

Oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Okresní metodik prevence - Semily

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Věra Provazníková, tel: 481 625 390, email: ppp [dot] semilyatworldonline [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jablonec nad Nisou

S - síť služeb

Kontakt: tel: 483 704 498, email: ppp [dot] jablonecatvolny [dot] cz