rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Vsetín

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Ing. Jan Plšek, tel: 571 411 426, e-mail: jan [dot] plsekatporadnazl [dot] cz.

 

 

Okresní metodik prevence - Uherské Hradiště

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Bc. Šárka Machů, tel: 575 570 491, e-mail: sarka [dot] machuatporadnazl [dot] cz.

Okresní metodik prevence - Kroměříž

S - síť služeb

Okresní metodici prevence:

Bc. Šárka Machů, tel. 575 570 491, e-mail: sarka [dot] machuatporadnazl [dot] cz,

Ing. Jan Plšek, tel. 571 411 426, e-mail: jan [dot] plsekatporadnazl [dot] cz

 

Okresní metodik prevence - Zlín

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Bc. Šárka Machů,

tel: 575 570 491,

e-mail:

sarka [dot] machuatporadnazl [dot] cz

vladimira [dot] vyoralovaatppporzl [dot] cz

KŠKP Zlínského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Bc. Šárka Kostková

tel: 577 043 746
     605 859 551

email: sarka [dot] kostkovaatkr-zlinsky [dot] cz