rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Kadaň

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: DiS. Zdeňka Nyklíčková, tel: 474 334 487, email: zdenka [dot] nyklickovaatseznam [dot] cz

Okresní metodik prevence - Děčín

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Eva Křížová, tel: 412 532 071, email: eva [dot] krizovaatpppuk [dot] cz

Okresní metodik prevence - Chomutov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Kamila Tóthová, tel: 474 699 218, email: kamila [dot] tothovaatpppuk [dot] cz

KŠKP Ústeckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Petra Vaverková,

tel: 475 657 951,

email: vaverkova [dot] patkr-ustecky [dot] cz

KÚ Ústeckého kraje

Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] patkr-ustecky [dot] cz