rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Břeclav

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Helena Adamusová, tel: 519373996, email: ppp [dot] adamusovaatquick [dot] cz, ppp_breclavatquick [dot] cz, pppbreclavatmybox [dot] cz

Sídla poboček: Masarykovo nám. 1, 693 01 Hustopeče
                            ZUŠ, Náměstí č. 28, 692 01 Mikulov

PPP Středočeského kraje

S - síť služeb

Metodik prevence: PhDr. Jaroslava Štětinová (ř), PhDr. Helena Stejskalová (zást. ř), PhDr. Pavla Cimlerová (zást. ř), tel: 321717168,  email: reditelstviatpppsk [dot] cz; stetinovaatpppsk [dot] cz; stejskalovaatpppsk [dot] cz; pavlacimlerovaatseznam [dot] cz

Okresní metodik prevence - Rakovník

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Radana Nikolau, tel: 313 518 271, email: ppp [dot] rakovnikatquick [dot] cz; blankaholopirkovaatseznam [dot] cz

Okresní metodik prevence - Příbram

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Zdeněk Stočes, tel: 318 624 085, email: pribramatpppsk [dot] cz; stocesatpppsk [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jindřichův Hradec

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Petra Davidová, e-mail: metodik [dot] jhatpppcb [dot] cz, tel: 725 438 733