rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Olomouc

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Kateřina Tomanová, email: pppatppp-olomouc [dot] cz tomanovaatppp-olomouc [dot] cz, tel: 58 522 10 45

Okresní metodik prevence - Ústí nad Orlicí

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Petra Novotná, mail: infoatpppuo [dot] cz, tel: 465 521 296

Okresní metodik prevence - Svitavy

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Vlasta Tvrdíková, mail: ppp [dot] syatwordonline [dot] cz, tel: 461 532 486

Okresní metodik prevence - Pardubice

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PaedDr. Jiří Knoll, mail: ppp [dot] pceatseznam [dot] cz, tel: 466410327-8

Okresní metodik prevence - Chrudim

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. František Krampota, mail: ped [dot] ps [dot] por [dot] cratquick [dot] cz, tel: 469 621 187