rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Uherské Hradiště

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Oldřich Kratochvíl, tel: 730 185 260, e-mail: oldrich [dot] kratochvilatporadnazl [dot] cz.

Okresní metodik prevence - Kroměříž

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Irena Majtnerová, tel: 739 684 145, e-mail: irena [dot] majtnerovaatporadnazl [dot] cz.

 

Okresní metodik prevence - Zlín

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Oldřich Kratochvíl, tel: 730 185 260, e-mail: vladimira [dot] vyoralovaatppporzl [dot] cz (oldrich [dot] kratochvilatporadnazl [dot] cz.)

 

KŠKP Zlínského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Bc. Šárka Kostková

tel: 577 043 746
     605 859 551

email: sarka [dot] kostkovaatkr-zlinsky [dot] cz

Okresní metodik prevence - Žatec

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Bc. Lucie Roubalová, tel: 415 712 761, email: lucie [dot] roubalovaatpppuk [dot] cz