rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

KPPP a ZDVPP

S - síť služeb

Krajská pedagogicko-psychologická poradna řeší RCH komplexně

Ředitelka: Mgr. Monika Němečková, tel. 730 574 138, e-mail: monika [dot] nemeckovaatporadnazl [dot] cz

 

 

MÚ Jaroměř

S - síť služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Pilný – protidrogový koordinátor, tel: 491847274, email: pilnyatjaromer-josefov [dot] cz
                                Ing. Oldřich Jiráček – vedoucí odboru, pracovníci obrany a krize, prevence kriminality, tel: 491 847 190, email: jiracekatjaromer-josefov [dot] cz

Statutární město Hradec Králové

S - síť služeb

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kotala –   prevence kriminality,  protidrogový koordinátor, tel: 495707322, email: jiri [dot] kotalaatmmhk [dot] cz

MÚ Hořice

S - síť služeb

Kontaktní osoba: Michal Kuchta – vedoucí odboru, prevence kriminality, tel: 492105440, email: kuchtaathorice [dot] org
                                Zuzana Čeřovská – protidrogová koordinátorka, tel: 492105417, email: cerovskaathorice [dot] org

MÚ Dvůr Králové nad Labem

S - síť služeb

Kontaktní osoba: Jaroslava Poskočilová -  protidrogová koordinátorka, kurátor, sociální prevence, tel: 499318239, email: poskocilova.jaroslava♠4mudk.cz