rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Praha 10

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Martina Zelená,  mail: zelenaatppp10 [dot] eu, tel: 272 657 712272 657 712

Okresní metodik prevence - Praha 7 a 8

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Iva Světlá, mail: svetlaatppppraha7a8 [dot] cz, tel: 286 585 191286 585 191

Okresní metodik prevence - Praha 6

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Lenka Kubešová, mail:kubesova [dot] latemail [dot] cz, tel: 220 612 131220 612 131

Okresní metodik prevence - Praha 5

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: 

PhDr. Pavla Kosinková, prevenceppp5atvolny [dot] cz, tel: 251 613 572251 613 572, 251 611 803

Okresní metodik prevence - Praha 1, 2, 4

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PaedDr.