rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

Okresní metodik prevence - Praha 1, 2, 4

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PaedDr.

Okresní metodik prevence - Praha 3 a 9

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr.

Okresní metodik prevence - Jeseník

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Martin Kupka, PhD., mail: pppatppp-olomouc [dot] cz, PREVENCE [dot] JESENIKatseznam [dot] cz, tel: 584 411 829

Okresní metodik prevence - Prostějov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Vlasta Recová, mail: pppatppp-olomouc [dot] cz, vlastarecatvolny [dot] cz, tel: 582 344 237

Okresní metodik prevence - Přerov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Silvie Houšťavová, mail: pppatppp-olomouc [dot] cz, silvie [dot] houstavovaatoppp [dot] pr-net [dot] cz, tel: 581 21 77 60, 581 20 80 14