rizikové sexuální chování

rizikové sexuální chování – obrázekSexuální chování je zjevnou realizací sexuality. V užším smyslu představuje erotické projevy, genitální a orgasmické aktivity. Zahrnuje např. soulož, jiné formy pohlavního styku jako necking, petting, felaci, též masturbaci ad. V širším smyslu představuje takové aktivity, které souvisí s pohlavní rozdílností (např. vyhledávání partnera, namlouvání).

O rizikovém sexuálním chování se obvykle hovoří v souvislosti s šířením pohlavně přenosných (tělesných) nemocí. Někdy je však dáváno do souvislosti i s nemocemi duševními, a to zejména sexuální násilí a zneužívání. To je ošem třeba rozlišovat od násilí souhlasného, např. BDSM.

Přehled všech příspěvků kategorie: rizikové sexuální chování

DDM Uherský Brod

Kontaktní osoba: Soňa Kunčaová, tel: 572639570, email: prevenceatddmub [dot] cz

Escala, z. s.

S - síť služeb

Jsme skupina lidí se zájmem pracovat na sobě a pomáhat v tom druhým.

Jsme tu pro děti, dospívající, dospělé i pro firmy či jiné organizace. A i když působíme převážně ve Zlínském kraji, nebojíme se vyrazit i dál.

Záleží nám na zdravých mezilidských vztazích a věříme v sílu skupiny. Toho využíváme pro osobnostní a sociální růst všech jejích členů.

Všichni jsme lektoři, ale jako lidé tvoříme pestrou kombinaci osobností a profesí.
Od učitele přes ajťáka až po architekta.

Kontaktní osoba:

Sylva Patíková 

Unie Kompas

S - síť služeb

Kontaktní osoba:

Mgr. et Bc. Martin Stavjaník

tel.: 732 136 905

e-mail: unko-archaatcentrum [dot] cz

Na Cestě, z.s.

S - síť služeb

Kontaktní osoba:

Mgr. Miriam Hurtová,

tel: 775 677 887,

email: miriam [dot] hurtovaatcentrumarcha [dot] cz

 

Sociální pracovnice:

Mgr. Ludmila Mácová (sociální pracovník)

Mobil: 775 986 795

E-mail: ludmila [dot] macovaatcentrumarcha [dot] cz

 

 

Dům Ignáce Stuchlého SKM, zapsaný spolek z.s.

S - síť služeb

Jsme výchovně vzdělávací zařízení pro mládež. Organizační jednotka občanského sdružení „Salesiánské kluby mládeže“ schváleného MV ČR pod registračním číslem II/s-OS/1-30 238/96-R. Jsme samostatný právní a ekonomický subjekt.

Kontaktní osoba:

Mgr. František Bezděk

tel.: 577 911 065

e-mail: disatdisfrystak [dot] cz