negativní působení sekt

negativní působení sekt – obrázekPod výrazem náboženská sekta se nejčastěji míní seskupení vystižené některou ze čtyř dále uvedených charakteristik:

1. Náboženská společnost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky větší a starší náboženské společnosti, např. některé etablované církve. Obvykle přejímá většinu nauky původní skupiny, ale má i nové, odlišné ideje. Protože porušila tradice, existuje mezi ní a okolím určité napětí. Mnoho takových sekt brzy zanikne. Jiné přežívají. Další rostou a vyvíjejí se v etablované náboženské společnosti, od kterých se případně zase odštěpují nové sekty. Jako sekty v tomto smyslu začínala mnohá dnes etablovaná náboženství, včetně křesťanství. (Římští Židé označili podle Skutků apoštolů 28, 22 v rozhovoru s apoštolem Pavlem začínající křesťanství jako sektu.)

2. Podle některých křesťanů relativně nová, spíše menší náboženská společnost, buď výslovně mimo křesťanství, nebo odmítající pojetí křesťanství jimi preferované. Vtéto souvislosti bývají označováni za sektáře např. adventisté, letniční křesťané jako celek, kvakeři, Křesťanská věda, Obec křesťanů, případně antroposofie, a někdy také (zejména evropští) buddhisté, hinduisté, taoisté, někdy i muslimové.

3. Náboženská společnost, v níž převládají tendence jako autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod.

4. Náboženská společnost, která svým stoupencům škodí, obvykle takzvaným vymýváním mozku. (Kolem toho ale zřejmě koluje mnoho pověr. Je nesnadné to exaktně potvrdit. Z téhož bývají recipročně obviňovány i některé antisektářské aktivity.) Dále do této skupiny patří náboženské společnosti s násilnými, popř. vražednými či sebevražednými tendencemi.

Slovo sekta pochází z latinského secta. Není rozhodnuto, je-li původem slovo seco, secare (sekat) nebo sequor, sequi (následovat). Do evropských jazyků proniklo z latinského překladu Bible, kde v Novém zákoně je několikrát uvedeno jako překlad původního řeckého hairesis, jež je nejbližší významu 1.

Přehled všech příspěvků kategorie: negativní působení sekt

PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Skácelová, tel: 548 526 802,603 885 663 , email: skacelovaatppppbrno [dot] cz
                          Dis. Tereza Kaufová, tel: 548 526 802, email: sladkovaatpppbrno [dot] cz
                          Mgr. Lenka Cupalová, vedoucí programů, tel: 608 462 245, email: sladkovaatpppbrno [dot] cz

 

SSŠ Brno a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Brně

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Hlavsová, tel: 543426030, email: hlavsovaatsssbrno [dot] cz

I.E.S ., Sdružení podané ruce , o.s.

Kontaktní osoba: Bc. Martin Boxan, tel: 541225188, email: iesatpodaneruce [dot] cz

PF MU

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Beran, tel: 54949111, email: beranatped [dot] muni [dot] cz

Okresní metodik prevence - Znojmo

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Petra Špačková, tel: 515260077, email: spackovaatorgman [dot] cz