násilí

násilí – obrázekNásilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly

  1. proti sobě samému,
  2. jiné osobě
  3. nebo skupině či společnosti osob,

které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“(definice Světové zdravotnické organizace WHO).

Přehled všech příspěvků kategorie: násilí

Okresní metodik prevence - Chomutov

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Kamila Tóthová,

tel: 474 699 218,

email: kamila [dot] tothovaatpppuk [dot] cz

KŠKP Ústeckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Petra Vaverková,

tel: 475 657 951,

email: vaverkova [dot] patkr-ustecky [dot] cz

KÚ Ústeckého kraje

Krajský školský koordinátor prevence: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] patkr-ustecky [dot] cz

KŠKP Plzeňského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Bc. Hana Dadučová, DiS., 

tel.: +420 377 195 321,

e-mail: hana [dot] daducovaatplzensky-kraj [dot] cz

Oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Okresní metodik prevence - Semily

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Věra Provazníková,

tel: 481 625 390,

email: ppp [dot] semilyatworldonline [dot] cz