kyberšikana

v listopadovém vydání časopisu Prevence zavítáme do světa kyberprostoru. Martina Janoušková zde upozorňuje na některá nebezpečí spojená především se sexuálním podtextem.
Pokud vás texty časopisu Prevence zaujaly, lze si jej objednat na e- mailu: infoatsend [dot] cz
PhDr. Helena Vrbková,
šéfredaktorka časopisu Prevence

Přehled všech příspěvků kategorie: kyberšikana

Okresní metodik prevence - Jihlava

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Renata Kejnovská, tel: 567572411, email: kejnovskaratseznam [dot] cz

Okresní metodik prevence - Žďár nad Sázavou

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Marcela Žáková,

tel: 566622387,

email: zakovaatppp-zr [dot] cz

KŠKP kraje Vysočina

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Petr Horký,

tel: 564602941,

email: horky [dot] patkr-vysocina [dot] cz

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Projekt EUREGIO je příhraničním projektem.  Obecným cílem projektu je přispět  k ochraně dětí a mládeže před násilím, týráním, zanedbáním a zneužíváním. Důraz je kladen na prevenci a včasné  rozpoznání rizikových faktorů. Specifickým cílem je vytvoření diagnostického nástroje, který může pomoci zvýšit včasnost a kvalitu poskytováné pomoci ohroženým dětem. Aktivní partnerskou rganizací  projektu je Pedagogicko – psychologická poradna Brno. Předpokládaná realizace projektu je rozložena do 2  let. Ukončení projektu je plánováno v roce 2011. 

Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze

S - síť služeb

ESF  -  Projekt VYNSPI má za cíl vytvoření  systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování  pro pedagogické pracovníky. Jihomoravský kraj je jedním z krajů, které se do projektu zapojily. PPP Brno odborně  spolupracuje v rámci základního modulu projektu, kerý je věnován školním metodikům prevence.