kyberšikana

v listopadovém vydání časopisu Prevence zavítáme do světa kyberprostoru. Martina Janoušková zde upozorňuje na některá nebezpečí spojená především se sexuálním podtextem.
Pokud vás texty časopisu Prevence zaujaly, lze si jej objednat na e- mailu: infoatsend [dot] cz
PhDr. Helena Vrbková,
šéfredaktorka časopisu Prevence

Přehled všech příspěvků kategorie: kyberšikana

Okresní metodik prevence - Semily

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Věra Provazníková,

tel: 481 625 390,

email: ppp [dot] semilyatworldonline [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jablonec nad Nisou

S - síť služeb

Kontakt: tel: 483 704 498, email: ppp [dot] jablonecatvolny [dot] cz

Okresní metodik prevence - Česká Lípa

S - síť služeb

Kontakt:

Mgr. Dana Horynová,

tel: 487 521 179,

mobil: 728 541 505,

email: horynovaatpppcl [dot] cz

Okresní metodik prevence - Liberec

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

PhDr. Vladimír Píša (ředitel, psycholog, metodik prevence),

tel: 482 710 517, 485 113 006 (přepojují), 485 105 522 (ředitel),

email: infoatpppliberec [dot] cz

KŠKP Libereckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Nešporová Markéta,

tel. 485 226 241,

e-mail: marketa [dot] nesporovaatkraj-lbc [dot] cz