drobné krádeže

Drobné krádežeTrestné je odcizení věci nad 5000 Kč. V případě recidivy (tedy opakovaných krádeží) tato hranice výše škody není rozhodná. Za drobné krádeže považujeme v souladýu s trestním zákoníkem krádeže pod tuto stanovenou hranici.

Kdo opakovaně krade do 5000,- Kč je stíhán jen v případě, že už byl někdy odsouzen za vloupání, po činu se pokusil věc uchovat násilím, někomu vzal něco z kapsy či z batohu, kradl za povodní aj.

Přehled všech příspěvků kategorie: drobné krádeže

Okresní metodik prevence - Česká Lípa

S - síť služeb

Kontakt: Mgr. Dana Horynová, tel: 487 521 179, mobil: 728 541 505, email: horynovaatpppcl [dot] cz">horynovaatpppcl [dot] cz

Okresní metodik prevence - Liberec

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Vladimír Píša (ředitel, psycholog, metodik prevence), tel: 482 710 517, 485 113 006 (přepojují), 485 105 522 (ředitel), email: pppliberecatvolny [dot] cz

KŠKP Libereckého kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Nešporová Markéta,

tel. 485 226 241,

e-mail: marketa [dot] nesporovaatkraj-lbc [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jičín

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Luboš Toman,

tel: 775 222 047,

email: metodik [dot] tomanatseznam [dot] cz

Mgr. Gabriela Prodělalová

e-mail: g [dot] prodelalovaatpppjicin [dot] cz

tel: 733 544 121

Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Rychnov nad Kněžnou

S - síť služeb

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Ženatová, tel: 494535476

Nabídka programů pro školy a školská zařízení:

A) Práce se třídou v oblasti vztahů – zaměření ma kohezi kolektivu, rozvoj kompetentních vztahů a prevence šikany

1. Sociometrické šetření - mapování vztahů mezi žáky ve třídě (test D1, S_O_R_A_D, B4, B3, Peer Nomination, Kolář)