antisemitismus

antisemitismus – obrázekAntisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že tomuto objektu určité negativní přisuzuje vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství.

Přehled všech příspěvků kategorie: antisemitismus

Okresní metodik prevence - Třebíč

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PaedDr. Jana Matějková, tel: 568843461, email: ppptr [dot] matejkovaatvolny [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jihlava

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Renata Kejnovská, tel: 567572411, email: kejnovskaratseznam [dot] cz

Okresní metodik prevence - Žďár nad Sázavou

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Marcela Žáková,

tel: 566622387,

email: zakovaatppp-zr [dot] cz

KŠKP kraje Vysočina

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Mgr. Petr Horký,

tel: 564602941,

email: horky [dot] patkr-vysocina [dot] cz

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Projekt EUREGIO je příhraničním projektem.  Obecným cílem projektu je přispět  k ochraně dětí a mládeže před násilím, týráním, zanedbáním a zneužíváním. Důraz je kladen na prevenci a včasné  rozpoznání rizikových faktorů. Specifickým cílem je vytvoření diagnostického nástroje, který může pomoci zvýšit včasnost a kvalitu poskytováné pomoci ohroženým dětem. Aktivní partnerskou rganizací  projektu je Pedagogicko – psychologická poradna Brno. Předpokládaná realizace projektu je rozložena do 2  let. Ukončení projektu je plánováno v roce 2011.