agrese

agrese – obrázekAgrese (z lat. ad-gredior, přistoupit blízko, napadnout) je v psychologicko-sociologickém pojetí chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci.

Agrese, ať již fyzická či verbální, může -

  1. vzniknout v afektu nebo
  2. se může jednat o agresi instrumentální (úmyslný faul při sportu).

Rozeznáváme více typů agrese:

  • myšlenková, verbální, fyzická
  • afektivní, instrumentální
  • zaměřená proti osobám, věcem, na jiný objekt, než podnětový
  • přesunutá, zadržovaná

Sklon k útočnému jednání, které se transformuje do různých podob, se nazývá agresivita.

 

Přehled všech příspěvků kategorie: agrese

KŠKP Plzeňského kraje

S - síť služeb

Krajský školský koordinátor prevence

Bc. Hana Dadučová, DiS., 

tel.: +420 377 195 321,

e-mail: hana [dot] daducovaatplzensky-kraj [dot] cz

Oddělení mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Okresní metodik prevence - Semily

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

Mgr. Věra Provazníková,

tel: 481 625 390,

email: ppp [dot] semilyatworldonline [dot] cz

Okresní metodik prevence - Jablonec nad Nisou

S - síť služeb

Kontakt: tel: 483 704 498, email: ppp [dot] jablonecatvolny [dot] cz

Okresní metodik prevence - Česká Lípa

S - síť služeb

Kontakt:

Mgr. Dana Horynová,

tel: 487 521 179,

mobil: 728 541 505,

email: horynovaatpppcl [dot] cz

Okresní metodik prevence - Liberec

S - síť služeb

Okresní metodik prevence:

PhDr. Vladimír Píša (ředitel, psycholog, metodik prevence),

tel: 482 710 517, 485 113 006 (přepojují), 485 105 522 (ředitel),

email: infoatpppliberec [dot] cz