pedagogicko psychologická poradna

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

S - síť služeb

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Jelínková – metodik prevence, tel.: 222322624

 

Informace o certifikaci:

http://www.nuv.cz/t/pprch/krestanska-pedagogicko-psychologicka-poradna

Pražská pedagogicko-psychologická poradna

S - síť služeb

Kontaktní telefon: 241480250

Okresní metodik prevence - Beroun

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Kateřina Dobrinič, tel: 311 513 000, email: horoviceatpppsk [dot] cz

PPP Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,Teplice,p.o.

S - síť služeb

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Liška, tel: 417533625, email: jan [dot] liskaatpppuk [dot] cz

Projekty: Václav: www.e-vaclav.eu
                           Hlavním cílem je navrhnout a realizovat kvalitní a funkční systém vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v Ústeckém kraji

KPPP a ZDVPP

S - síť služeb

Krajská pedagogicko-psychologická poradna řeší RCH komplexně

Ředitel: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D., tel: 734 780 341, 575 570 493, e-mail: miroslav [dot] orelatporadnazl [dot] cz.

 

Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Rychnov nad Kněžnou

S - síť služeb

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Ženatová, tel: 494535476

Nabídka programů pro školy a školská zařízení:

A) Práce se třídou v oblasti vztahů – zaměření ma kohezi kolektivu, rozvoj kompetentních vztahů a prevence šikany

1. Sociometrické šetření - mapování vztahů mezi žáky ve třídě (test D1, S_O_R_A_D, B4, B3, Peer Nomination, Kolář)

Metodik prevence PPP Královéhradeckého kraje - Hradec Králové

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: Mgr. Jitka Musilová, tel: 495 265 423, email: j [dot] musilovaatpppkhk [dot] cz.

Nabídka programů primární prevence:

  • mapování vztahů v kolektivu jako prevence šikany – ZŠ a SŠ
  • metodická konzultace pro ŠMP

Sekundární prevence:

  • sociometrické šetření a řešení narušených vztahů v kolektivu  - ZŠ a SŠ

PPP Brno, pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Skácelová, tel: 548 526 802,603 885 663 , email: skacelovaatppppbrno [dot] cz
                          Dis. Tereza Kaufová, tel: 548 526 802, email: sladkovaatpppbrno [dot] cz
                          Mgr. Lenka Cupalová, vedoucí programů, tel: 608 462 245, email: sladkovaatpppbrno [dot] cz

 

Okresní metodik prevence - Praha 10

S - síť služeb

Okresní metodik prevence: PhDr. Martina Zelená,  mail: zelenaatppp10 [dot] eu, tel: 272 657 712272 657 712

Syndikovat obsah