projekt

Vzorová dokumentace školního metodika prevence

D - dobrá praxe

Metodika navazuje na publikaci „Rukověť školního metodika prevence“ vydanou v září 2019. Příručka je pomůckou, návodným materiálem, jak vykazovat pracovní činnosti a plnit dokumentaci školního metodika prevence na půdě školy.

Rukověť školního metodika prevence

D - dobrá praxe

Příručka obsahuje základní charakteristiky práce školních metodiků prevence ve školách a školských zařízeních a poukazuje na náležitosti, které ke své práci potřebují, a to včetně ukotvení v zákonech, vyhláškách a metodických dokumentech MŠMT. Metodika by měla být pomocníkem a „k ruce“ všem školním metodikům prevence.

 

Utíkej, schovej se, bojuj

D - dobrá praxe

Policie ČR připravila preventivní instruktážní video – Návod pro případ ozbrojeného útoku – Jak se chovat při útoku.

Detailní popis naleznete na webu Bezpečnost.Praha.eu pod odkazem Útok aktivního střelce.

Najdete zde informace o tom, 

čím je specifický útok tzv. aktivního střelce (útočníka)

- jak reagovat v případě útoku

- jak se chovat, když na místo dorazí bezpečnostní složky

Specializační kurz prevence rizikového chování

D - dobrá praxe

Plzeňské P-centrum, CPPT, o. p. s., realizuje od roku 2009 dvouletý prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.

Specializační kurz prevence rizikového chování

Ty to zvládneš

D - dobrá praxe

Cestujeme čím dál častěji a s tím se zvyšuje i pravděpodobnost setkání se s rizikových chováním v dopravě. A to nejen v pozici aktivního, ale i pasivního účastníka nějaké nehody. Řada z nás si nedokáže představit, co by v takovém případě vůbec dělala. Určitě bychom se snažili účastníkům nehody nějak pomoci. Ale i tento bohulibý úmysl by se mohl obrátit proti zraněnému, ale dokonce i proti nám.

E-learningový kurz o internetové bezpečnosti

D - dobrá praxe

V rámci projektu webrangers , který realizovali byl vytvořen e-learningový kurz internetové bezpečnosti. Je určen především pro žáky základních škol, ale leccos se zde mohou dovědět i středoškoláci. 

Kurz obsahuje těchto 7 vzdělávacích lekcí

AntiFETfest 2015 a film My

D - dobrá praxe

Hlavní město Praha realizuje již tradičně soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování.

Svět záchranářů v Karlových Varech

D - dobrá praxe

Otvirani_centra-fotoV pátek 11. 9.  2015 se v Karlových Varech otevřel dětem, žákům, rodičům nový svět záchranářů. Pod vedením a koordinací pracovníků asociace Záchranný kruh vzniklo unikátní centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu. Přesně tento význam se prolíná všemi aktivitami, které zde mohou malí i velcí návštěvníci zažít.

Prevence rizikového chování v dopravě - výuková videa

D - dobrá praxe

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dopravních prostředků a k vysokému počtu nehod na českých silnicích je nutné pečlivě dbát na zásady bezpečnosti v dopravním a silničním provozu. Tyto zásady se netýkají pouze řidičů, ale všech účastníků provozu, tedy také motocyklistů, cyklistů a chodců. V následujícím článku si řekneme některé ze základních zásad chování v dopravě a některé speciální situace.

Bezpečný internet

D - dobrá praxe

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti.

Syndikovat obsah