Otestujte se...

Jak znám svět dotačního řízení MŠMT?

Otázky:10
Povoleno pokusů:Neomezené
Dostupný:Vždy
Hranice úspěšnosti:95 %
Návrat k předchozím otázkám:Povoleno

Vyzkoušejte a rozšiřte si své znalosti s dalším autoevaluačním testem. Tentokráte se zaměřením na dotační řízení MŠMT.
S problematikou se můžete podrobně seznámit zde.

Start

Jak znám svět šikanování ve školách?

Otázky:10
Povoleno pokusů:Neomezené
Dostupný:Vždy
Hranice úspěšnosti:95 %
Návrat k předchozím otázkám:Povoleno

Vyzkoušejte a rozšiřte si své znalosti o primární prevenci rizikového chování autoevaluačními testy. Přinášíme první z testů, který je zaměřený na šikanu.
S problematikou se můžete podrobně seznámit v Metodickém pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (PDF). Z tohoto dokumentu celý autoevaluační test vychází.

Start