Specializovaném studiu pro školní metodiky prevence "250", P-centrum Olomouc

P - prevence

Nabízíme poslední 4 volná místa v
Specializovaném studiu pro školní metodiky prevence "250"

Milí kolegové,

s radostí oznamujeme, že chystáme nový běh akreditovaného  Specializovaného studia pro školní metodiky prevence „250“

– podle § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním  systému pedagogických pracovníků

Prosím o šíření této zprávy mezi kolegy, kteří by si toto vzdělání potřebovali doplnit.

Studium bude třísemestrální.

  • Zahájení studia plánujme na únor 2020.
  • Ukončení proběhne v červnu 2021.

Skupina bude čítat 20 studentů a přihlášky přijímáme s okamžitou platností až do naplnění stavu.

 

Podmínky přijetí:

Zaslání přihlášky (v příloze), životopisu a úředně ověřené kopie diplomu (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.) na adresu organizace paní Rodryčové nebo vše naskenovat a zaslat na email marketa [dot] rodrycovaatp-centrum [dot] cz.

Termíny školení a další informace o studiu naleznete zde:

http://www.p-centrum.cz/studium-pro-skolni-metodiky-prevence-250%20/