Síť organizací: záškoláctví

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Chrastava dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Školní 438
Chrastava 46331
Liberecký kraj DDŠ zajišťuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou, popř. s nařízeným předběžným opatřením, které mají diagnostikovány poruchy chování. DDŠ je speciální výchovné zařízení, jehož hlavní náplní je náprava nedostatků ve výchově a...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Kostomlaty výchovný ústav, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Požárnická 168
Kostomlaty pod Milešovkou 41754
Ústecký kraj Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 je umístěn v krásném prostředí Českého středohoří, je určen pro dívky, s celkovou kapacitou 48 lůžek...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna - Boletice středisko výchovné péče, výchovný ústav, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Vítězství 70
Děčín 40711
Ústecký kraj V zařízení se pracuje s chlapci s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Z toho vyplývá, že každý z nich má problémy v nějaké oblasti týkající se rizikového chování. V mnoha oblastech se ...
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola - Buškovice středisko výchovné péče, výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Buškovice 203
Podbořany 44101
Ústecký kraj Přijímáme chlapce ve věku od 15 do 18 let na základě předběžného opatření, nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy z DÚ, DDÚ, VÚ, DDŠ, DD a z rodin přímo od soudu. Výchovný ústav je zařazen do sítě...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Místo výchovný ústav, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Místo 66
Místo 43158
Ústecký kraj Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 je koedukovaným školským zařízením náhradní rodinné výchovy pro žáky vzdělávané v základní a střední škole se soudně...
Výchovný ústav a středisko výchovné péče - Pšov středisko výchovné péče, výchovný ústav, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Pšov 1
Podbořany 44101
Ústecký kraj Zařízení koncentruje velké množství specialistů z různých oborů speciálně pedagogických, sociálních, psychologických a psychoterapeutických služeb. Tento všestranný pracovní team realizuje svou činnost na několika oddělených...
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Plzeň diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Karlovarská 67
Plzeň 32318
Plzeňský kraj Přijímá zpravidla děti, které plní povinnou školní docházku. Děti DDÚ mají problémy s chováním ve škole i mimo školu, v rodině. Jedná se převážně o děti s problémovým chováním, negativním postojem ke škole...
Výchovný ústav a střední škola - Zbiroh výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Terešov 1
Zbiroh 33808
Plzeňský kraj Výchovný ústav a střední škola Terešov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti s různými formami sociální narušenosti převážně ve věku středního vzdělávání (15 – 18 let). Děti jsou do ...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna - Hostouň výchovný ústav, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Chodské náměstí 131
Hostouň 34525
Plzeňský kraj Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou a s uloženou ochrannou výchovou. Na základě soudních rozhodnutí jsou v něm umístěni chlapci i dívky ve věku od 9 let...
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Klatovy dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Měcholupy 2
Klatovy 33901
Plzeňský kraj Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna se nachází v Měcholupech, malé obci, vzdálené asi 8 km od Klatov.  Historie tohoto zařízení je bohatá, protože pod různými názvy existuje více než 40 let...