Síť organizací: užívání návykových látek

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Kontaktní centrum ve Znojmě, organizace: Společnost Podané ruce o.p.s. jiná organizace
Horní Česká 4
Znojmo 669 02
Jihomoravský kraj Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Štvrtňová Tel: +420 777 916 270 email: kcentrum [dot] znpodaneruce [dot] cz
Klub COOLNA jiná organizace
Masarykovo nám. 21
Znojmo 669 02
Jihomoravský kraj Typ služby: Sociální začlenění a pozitivní změnu v životě dospívajících a mladých dospělých: Kontaktní osoba: Klhůfková Ludmila Pracovník v sociálních službách Klubu Coolna Znojmo Oblastní charita Znojmo – Klub Coolna...
Prev-Centrum, z. ú. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Meziškolská 1120/2
Praha 6 169 00
Hlavní město Praha Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Prev-Centrum je členem svazu...
Česká koalice proti tabáku, z. s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Studničkova 7
Praha 2 128 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kohoutek, infobezcigaret [dot] cz, web: www.bezcigaret.cz  – NLOK (Národní linka pro odvykání kouření), bezplatná linka 800 350 000
Prevalis spolek podle zákona č. 9/2012 Sb.
Kaprova 42/14
Praha1 110 00
Hlavní město Praha Hlavní aktivitou Prevalisu je realizace školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu a ochranu zdraví a ...
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice jiná organizace
Nemanická 7
České Budějovice 370 10
Jihočeský kraj Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Pikhar, mail: budejovicezvas [dot] cz, tel: 387 007 110-119
Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Švermova 367
Březno u Chomutova 431 45
Ústecký kraj Minimální preventivní program školy najdete na této adrese.
Drak o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
V Oblouku 589/23
nad Labem 400 07 Ústí
Ústecký kraj Adresa: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Oblačná 450/1  460 05 Liberec 5 IČO: 26636328 DIČ: CZ 26636328 Telefony: +420 485 102 668 o.s. D.R.A.K., sociální služby E-mail: infosdruzenidrak [dot] org Web: www.sdruzenidrak.cz
Základní škola a Mateřská škola Vejprty právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Moskevská 723/2
Vejprty 431 91
Ústecký kraj Školní metodik Miniomální preventivní program najdete na této adrese.
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Horská 309
Hostinné 543 71
Královéhradecký kraj Školní metodik prevence:  Mgr. Doubrava Dřízhalová, tel. 499 404 279, mail: dd1967seznam [dot] cz  Preventivní program školy na léta 2017 – 2019 najdete na této adrese.