Síť organizací: rizikové sexuální chování

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna středisko výchovné péče, výchovný ústav
Jirákova 285
Černovice 39494
Vysočina Cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší a nejreálnější podmínky reedukačního a resocializačního programu. Naše zařízení má za úkol naplňovat principy zájmu o dívky, jejich děti, rodinu, prostřednictvím...
Dětský domov se školou a středisko výchovné péče a základní škola středisko výchovné péče, dětský domov se školou, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Jana Masaryka 16/64
Praha 2 12000
Hlavní město Praha Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy a poskytování preventivně výchovné péče. Pobytová část, tj. DDŠ, je určena pro děti s různými...
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče středisko výchovné péče, diagnostický ústav pro mládež (nad 15 let)
Na Dlouhé mezi 69/19
Praha 4 14700
Hlavní město Praha Diagnostický ústav je zaměřen na podporu a pomoc v případech problémů ve vývoji osobnosti, problémech ve vztazích k sobě, vrstevníkům, rodině, autoritám. K dalším řešeným problémům patří ohrožení návykovými látkami...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola středisko výchovné péče, výchovný ústav, dětský domov se školou
Nádražní 698
Moravský Krumlov 672 01
Jihomoravský kraj Výchovný ústav a DDŠ přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochranou výchovou nebo na základě předběžného opatření. Dětem je poskytnuto plné přímé zaopatření včetně lékařské péče. Zařízení plní úkoly výchovné, vzdělávací...
Okresní metodik prevence - Kolín pedagogicko psychologická poradna
Jaselská 826
Kolín 280 02
Středočeský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Věra Vavřinová, vavrinovapppsk [dot] cz, tel.:  321 722 116 
Církevní gymnázium Plzeň právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Mikulášské nám. 15
Plzeň 32600
Plzeňský kraj Školní metodik infocg-plzen [dot] cz
Prospe, o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Biskupcova 39
Praha 3 130 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Titmanová, primarkacentrum [dot] cz (mail: primarkacentrum [dot] cz), tel: 602 283 008 Základním cílem je minimalizovat negativní důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu. Snaží...
Acet, o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Na Žertvách 23
Praha 8 180 00
Hlavní město Praha aktivně se zabývá prevencí HIV/AIDS (přednášková činnost) Kotnaktní osoba: Vladimír Vácha, mail: vacha [dot] ksmseznam [dot] cz, tel: 605 873 150 A 492, 537 01 Chrudim, Kontakt: Mgr. František Krampota, mail: acet [dot]...
Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT jiná organizace
Na Poříčí 1035/4
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Gabriela Hrdinová, mail: gabriela [dot] hrdinovanidm [dot] cz, tel: 221 850 854
Sdružení soukromých lektorů jiná organizace
Haštalská 16
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: PhDr. Veronika Šauerová, mail: e-dotazyquick [dot] cz, tel: 602 830 150