Síť organizací: rizikové chování v dopravě

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola - Jihlava středisko výchovné péče, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Dělnická 1
Jihlava 58601
Vysočina Do našeho domova jsou umisťovány děti (dívky i chlapci) plnící povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou chování, kterým byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova, uloženo předběžné opatření, nebo jsou u nás...
Výchovný ústav - Vysoké Mýto výchovný ústav, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Gen. Závady 118
Vysoké Mýto 56601
Pardubický kraj Výchovný ústav pro 24 dívek od 15 do 18 let s otevřeným režimem. Dívky chodí do běžných středních škol nebo na rekvalifikační kurzy. Snažíme se, aby děti v bezpečném prostředí dodělaly kvalifikaci, aby byly...
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola - Chrudim dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Čáslavská 624
Chrudim 53701
Pardubický kraj Dětský domov se školou, SVP a ZŠ je školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a dětem umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a...
Dětský domov se školou a základní škola - Kostelec n/O dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Tyršova 7
Kostelec nad Orlicí 51741
Královéhradecký kraj Dětský domov se školou je školské zařízení s právní subjektivitou, státní příspěvková organizace, zařazené v síti škol a přímo řízené MŠMT. Zařízení je určeno pro chlapce a děvčata ve věku do 15 ti let,...
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Sedlec - Prčice dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Luční 330
Sedlec - Prčice 25791
Středočeský kraj Do Dětského domova se školou v Sedlci se umísťují děti obojího pohlaví zpravidla ve věku od 6 do 15 let, popřípadě do ukončení povinné školní docházky, a to na základě rozhodnutí soudu. DDŠ zabezpečuje...
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Vrchlabí dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Aloise Jiráska 617
Vrchlabí 54301
Královéhradecký kraj Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna je příspěvkovou organizací přímo řízenou MŠMT ČR. Jedná se o školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti...
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov středisko výchovné péče, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Čapkova 5
Jiříkov 40753
Ústecký kraj DDŠ Jiříkov je zařízením koedukovaným. Věkové rozmezí současně umístěných je 10 -17 let. V ústavu se nachází čtyři skupiny chlapecké, z toho dvě skupiny s léčebně výchovným režimem a dvě skupiny dívčí, z toho jedna s...
Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola Dobřichovice středisko výchovné péče, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Pražská 151
Dobřichovice 25229
Středočeský kraj Dětský domov se školou v Dobřichovicích založen v roce 2017 poskytuje komplexní péči pro 30 dětí. Je rozdělen do čtyř skupin. Skupiny dětí jsou koedukované. Věkové rozmezí je 6 -15 let., respektive do ukončení...
Výchovný ústav Kutná Hora výchovný ústav, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Hloušecká 279/6
Kutná Hora 28401
Středočeský kraj Zařízení je pro chlapce po ukončení školní docházky ve věku 15 – většinou 18 let s nařízenou ústavní výchovou. Chlapci jsou přijímáni z dětských zařízení, diagnostických ústavů na základě soudního nařízení....
Okresní metodik prevence - Kolín pedagogicko psychologická poradna
Jaselská 826
Kolín 280 02
Středočeský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Věra Vavřinová, vavrinovapppsk [dot] cz, tel.:  321 722 116