Síť organizací: rizikové chování v dopravě

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Jindřichův Hradec výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Gymnazijní 118
Jindřichův Hradec 37701
Jihočeský kraj Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna v Jindřichově Hradci má celorepublikovou působnost a jako jediný v rámci ČR pečuje o dívky ve věku 15 – 18(19) let, které pro své zdravotní, tělesné a...
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - České Budějovice diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Homole 90
České Budějovice 37001
Jihočeský kraj Do zařízení jsou přijímáni žáci 1. – 9. ročníků základních škol a základních škol praktických. Zajištění výuky učebními pomůckami a učebnicemi je na dobré úrovni a postupně se v rámci rozpočtu doplňuje. Na ...
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Liběchov dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Rumburská 54
Liběchov 27721
Středočeský kraj Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54, je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy pro děti plnící povinnou školní docházku (2. stupeň základní školy) s nařízenou ústavní...
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Obořiště výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Obořiště 1
Obořiště 26212
Středočeský kraj Výchovný ústav, je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, jehož účelem a cílem je vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen ...
Dětský domov se školou a středisko výchovné péče a základní škola - Praha 2 středisko výchovné péče, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Jana Masaryka 16/64
Praha 2 12000
Hlavní město Praha Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy a poskytování preventivně výchovné péče. Pobytová část, tj. DDŠ, je určena pro děti s různými...
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna - Černovice středisko výchovné péče, výchovný ústav, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Jirákova 285
Černovice 39494
Vysočina Cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší a nejreálnější podmínky reedukačního a resocializačního programu. Naše zařízení má za úkol naplňovat principy zájmu o dívky, jejich děti, rodinu, prostřednictvím...
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče - Praha 4 středisko výchovné péče, diagnostický ústav pro mládež (nad 15 let), zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Na Dlouhé mezi 69/19
Praha 4 14700
Hlavní město Praha Diagnostický ústav je zaměřen na podporu a pomoc v případech problémů ve vývoji osobnosti, problémech ve vztazích k sobě, vrstevníkům, rodině, autoritám. K dalším řešeným problémům patří ohrožení návykovými látkami...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola - Moravský Krumlov středisko výchovné péče, výchovný ústav, dětský domov se školou, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Nádražní 698
Moravský Krumlov 672 01
Jihomoravský kraj Výchovný ústav a DDŠ přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochranou výchovou nebo na základě předběžného opatření. Dětem je poskytnuto plné přímé zaopatření včetně lékařské péče. Zařízení plní úkoly výchovné, vzdělávací...
Zařízení pro děti – cizince. Diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola - Praha 5 diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Radlická 30
Praha 5 15000
Hlavní město Praha Činnost tohoto zařízení je upravena zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a...
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna - Praha 4 diagnostický ústav pro děti (do 15 let), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
U Michelského lesa 222
Praha 4 14000
Hlavní město Praha Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Praha 4, U Michelského lesa 222 je školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly v oblasti...