Síť organizací: netolismus

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, diagnostický ústav pro mládež (nad 15 let), dětský domov se školou
Nádražní 698
Moravský Krumlov 67211
Jihomoravský kraj Výchovný ústav a DDŠ přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochranou výchovou nebo na základě předběžného opatření. Dětem je poskytnuto plné přímé zaopatření včetně lékařské péče. Zařízení plní úkoly výchovné, vzdělávací...
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna středisko výchovné péče, výchovný ústav
Jirákova 285
Černovice 39494
Vysočina Cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší a nejreálnější podmínky reedukačního a resocializačního programu. Naše zařízení má za úkol naplňovat principy zájmu o dívky, jejich děti, rodinu, prostřednictvím...
Církevní gymnázium Plzeň právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Mikulášské nám. 15
Plzeň 32600
Plzeňský kraj Školní metodik infocg-plzen [dot] cz
Prospe, o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Biskupcova 39
Praha 3 130 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Titmanová, primarkacentrum [dot] cz (mail: primarkacentrum [dot] cz), tel: 602 283 008 Základním cílem je minimalizovat negativní důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu. Snaží...
Centrum adiktologie jiná organizace
Ke Karlovu 11
Praha 2 128 00
Hlavní město Praha Mail: infoadiktologie [dot] cz, tel: 224 965 035
Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT jiná organizace
Na Poříčí 1035/4
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Gabriela Hrdinová, mail: gabriela [dot] hrdinovanidm [dot] cz, tel: 221 850 854
Sdružení soukromých lektorů jiná organizace
Haštalská 16
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: PhDr. Veronika Šauerová, mail: e-dotazyquick [dot] cz, tel: 602 830 150
Barevný svět dětí, o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Belgická 16
Praha 2 120 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Petra Hončíková, mail: infobarevnysvetdeti [dot] cz, honcikovabarevnysvetdeti [dot] cz, tel: 222 512 880 Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj potenciál....
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ se specifickými poruchami chování právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Na Zlíchově 19
Praha 5 152 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: PhDr. Zdena Michalová, PhD., mail: speczsvolny [dot] cz, tel: 736 673 575  
Městská policie HMP Útvar prevence jiná organizace
Dolnoměcholupská 58
Praha 15 109 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Řezník, mail: prevencemppraha [dot] cz, chalupova [dot] prevmppraha [dot] cz, reznik [dot] prevmppraha [dot] cz, tel: 272 072 551