Síť organizací: kyberšikana

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna středisko výchovné péče, výchovný ústav
Jirákova 285
Černovice 39494
Vysočina Cílem výchovně vzdělávací činnosti je zabezpečit co nejlepší a nejreálnější podmínky reedukačního a resocializačního programu. Naše zařízení má za úkol naplňovat principy zájmu o dívky, jejich děti, rodinu, prostřednictvím...
Dětský domov se školou a středisko výchovné péče a základní škola středisko výchovné péče, dětský domov se školou, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Jana Masaryka 16/64
Praha 2 12000
Hlavní město Praha Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy a poskytování preventivně výchovné péče. Pobytová část, tj. DDŠ, je určena pro děti s různými...
Diagnostický ústav a středisko výchovné péče středisko výchovné péče, diagnostický ústav pro mládež (nad 15 let)
Na Dlouhé mezi 69/19
Praha 4 14700
Hlavní město Praha Diagnostický ústav je zaměřen na podporu a pomoc v případech problémů ve vývoji osobnosti, problémech ve vztazích k sobě, vrstevníkům, rodině, autoritám. K dalším řešeným problémům patří ohrožení návykovými látkami...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola středisko výchovné péče, výchovný ústav, dětský domov se školou
Nádražní 698
Moravský Krumlov 672 01
Jihomoravský kraj Výchovný ústav a DDŠ přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochranou výchovou nebo na základě předběžného opatření. Dětem je poskytnuto plné přímé zaopatření včetně lékařské péče. Zařízení plní úkoly výchovné, vzdělávací...
Okresní metodik prevence - Kolín pedagogicko psychologická poradna
Jaselská 826
Kolín 280 02
Středočeský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Věra Vavřinová, vavrinovapppsk [dot] cz, tel.:  321 722 116 
Církevní gymnázium Plzeň právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Mikulášské nám. 15
Plzeň 32600
Plzeňský kraj Školní metodik infocg-plzen [dot] cz
Národní centrum bezpečnějšího internetu občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Prvního pluku 347/12a
Praha 8 18600
Hlavní město Praha je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání...
Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT jiná organizace
Na Poříčí 1035/4
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Gabriela Hrdinová, mail: gabriela [dot] hrdinovanidm [dot] cz, tel: 221 850 854
Sdružení soukromých lektorů jiná organizace
Haštalská 16
Praha 1 110 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: PhDr. Veronika Šauerová, mail: e-dotazyquick [dot] cz, tel: 602 830 150
Barevný svět dětí, o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Belgická 16
Praha 2 120 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba: Petra Hončíková, mail: infobarevnysvetdeti [dot] cz, honcikovabarevnysvetdeti [dot] cz, tel: 222 512 880 Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj potenciál....