Síť organizací: gambling

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Okresní metodik prevence - Česká Lípa jiná organizace
Havlíčkova 443
Česká Lípa 470 01
Liberecký kraj Kontakt: Mgr. Dana Horynová, tel: 487 521 179, mobil: 728 541 505, email: horynovapppcl [dot] cz
Okresní metodik prevence - Jablonec nad Nisou jiná organizace
Palackého 48
Jablonec nad Nisou 466 04
Liberecký kraj Kontakt: tel: 483 704 498, email: ppp [dot] jablonecvolny [dot] cz
Okresní metodik prevence - Semily jiná organizace
Nádražní 213
Semily 513 01
Liberecký kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Věra Provazníková, tel: 481 625 390, email: ppp [dot] semilyworldonline [dot] cz
ADVAITA, o.s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Nová Ves 55
Nová Ves 463 31
Liberecký kraj Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Mrkvanová, tel: 482750607, email: primarniprevenceadvaitaliberec [dot] cz Centrum ambulantních služeb ADVAITA: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, email: casadvaitaliberec [dot] cz Terapeutická komunita pro drogově...
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  jiná organizace
Husova 64
Liberec 1 460 31
Liberecký kraj Kontaktní osoba: MUDr. Věra Tučková koordinátor pro zdravotní politiku, tel: 485 253 101, email: vera [dot] tuckovakhslbc [dot] cz
Okresní metodik prevence - Liberec jiná organizace
Truhlářská 3
Liberec 460 01
Liberecký kraj Okresní metodik prevence: PhDr. Vladimír Píša (ředitel, psycholog, metodik prevence), tel: 482 710 517, 485 113 006 (přepojují), 485 105 522 (ředitel), email: pppliberecvolny [dot] cz
MAJÁK o.p.s. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb...
Konopná 776
Liberec 14 460 14
Liberecký kraj Kontaktní osoba: Mgr. Jan Molnár (ředitel primární prevence), tel: 484 847 753, email: jan [dot] molnarmajakops [dot] cz Informace o certifikaci: http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/majak-o-p-s
Středisko výchovné péče pro děti a mládež jiná organizace
Na Výšinách 451/9
Liberec 5 460 05
Liberecký kraj Kontaktní osoba: Bc. Jana Růžičková, tel: 482 750 807, mobil: 728 145 169, email: svp_lbccentrum [dot] cz
Občanské sdružení OBERIG občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Horova 8
Ústí nad Labem 400 01
Ústecký kraj Sociální služby pro rodiny s dětmi tel: 475 205 721,   774 909 018 email:   oberigemail [dot] cz   Cílová skupina – rodiny cizinců s dětmi ve věku od 6 do 15 let...
Okresní metodik prevence - Teplice jiná organizace
Lípová 651/9
Teplice 415 01
Ústecký kraj Okresní metodik prevence: Bc. Denisa Leitermannová, tel: 417 533 669, email: denisa [dot] leitermannovapppuk [dot] cz