Síť organizací: gambling

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
KŠKP Pardubického kraje úřad státní správy
Komenského náměstí 125
Pardubice 532 11
Pardubický kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Renata Černíková, tel: 466 026 240, email: renata [dot] cernikovapardubickykraj [dot] cz
KŠKP Libereckého kraje úřad státní správy
U Jezu 642/2a
Liberec 460 01
Liberecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Nešporová Markéta, tel. 485 226 241, e-mail: marketa [dot] nesporovakraj-lbc [dot] cz
KŠKP Ústeckého kraje úřad státní správy
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem 400 02
Ústecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] pkr-ustecky [dot] cz
KŠKP Jihočeského kraje úřad státní správy
Generála Svobody 1986/10
České Budějovice 370 76
Jihočeský kraj Krajský školský koordinátor prevence Bc. Tomáš Bílý DiS. tel. 386 720 756, bilykraj-jihocesky [dot] cz Krajský úřad Jihočeského kraje
KŠKP Středočeského kraje úřad státní správy
Zborovská 11
Praha 5 15021
Středočeský kraj Krajský školský koordinátor prevence Bc. Martina Šebková, tel: 257 280 314 email: sebkovakr-s [dot] cz
KŠKP hlavního města Prahy úřad státní správy
Mariánské nám. 2
Praha 1 11000
Hlavní město Praha Krajská školská koordinátorka prevence Mgr. Jana Havlíková, tel: +420 236 00 4168, email: Jana [dot] Havlikovapraha [dot] eu
KŠKP Jihomoravského kraje úřad státní správy
Žerotínovo náměstí 3/5
Brno 601 82
Jihomoravský kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Lenka Možná, tel: 541658310, email: mozna [dot] lenkakr-jihomoravsky [dot] cz
KŠKP Královéhradeckého kraje úřad státní správy
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 03
Královéhradecký kraj Krajská školská koordinátorka prevence Mgr. Dita Kosová, tel: 495 817 219, email: dkosovakr-kralovehradecky [dot] cz
KŠKP Plzeňského kraje úřad státní správy
Škroupova 18
Plzeň 306 13
Plzeňský kraj Krajský školský koordinátor prevence Bc. Hana Dadučová, DiS.,  tel.: +420 377 195 321, e-mail: hana [dot] daducovaplzensky-kraj [dot] cz Oddělení mládeže a sportu Odbor školství, mládeže a sportu Krajský úřad...
KŠKP Zlínského kraje úřad státní správy
Třída T. Bati 21
Zlín 76190
Zlínský kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Bc. Šárka Kostková tel: 577 043 746      605 859 551 email: sarka [dot] kostkovakr-zlinsky [dot] cz