Síť organizací: gambling

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Okresní metodik prevence - Klatovy pedagogicko psychologická poradna
Voříškova 823
Klatovy 339 01
Plzeňský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Hana Mádlová, email: hana [dot] madlovapepor-plzen [dot] cz, tel. 603 589 358  
Okresní metodik prevence - Písek pedagogicko psychologická poradna
Erbenova 722
Písek 397 01
Jihočeský kraj Okresní metodik prevence: Bc. Petr Václavík, e-mail: metodik [dot] pisekpppcb [dot] cz, tel: 382 213 387, 702 180 072
Okresní metodik prevence - Tábor pedagogicko psychologická poradna
Martina Koláře 2118
Tábor 390 02
Jihočeský kraj Okresní metodik prevence: Ing. Monika Pýchová, e- mail: monika [dot] pychovapppcb [dot] cz, tel: 381 927155
Okresní metodik prevence - Strakonice pedagogicko psychologická poradna
Kochana z Prachové 163
Strakonice 386 01
Jihočeský kraj Okresní metodik prevence: Bc. Jan Hynek, e-mail: metodik [dot] strakonicepppcb [dot] cz, Tel.: 383 321 704
Okresní metodik prevence - České Budějovice pedagogicko psychologická poradna
Nerudova 59
České Budějovice 370 04
Jihočeský kraj Okresní metodici prevence: Pavla Nýdlová, e-mail: prevencepppcb [dot] cz, tel: 387 927 111 Edita Mečířová Tobi, e-mail: edita [dot] mecirovapppcb [dot] cz, tel.: 387 927 177          ...
Okresní metodik prevence - Jindřichův Hradec pedagogicko psychologická poradna
Pravdova 837/II
Jindřichův Hradec 377 01
Jihočeský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Petra Davidová, e-mail: metodik [dot] jhpppcb [dot] cz, tel: 725 438 733
Kontaktní centrum ve Znojmě, organizace: Společnost Podané ruce o.p.s. jiná organizace
Horní Česká 4
Znojmo 669 02
Jihomoravský kraj Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Štvrtňová Tel: +420 777 916 270 email: kcentrum [dot] znpodaneruce [dot] cz
Klub COOLNA jiná organizace
Masarykovo nám. 21
Znojmo 669 02
Jihomoravský kraj Typ služby: Sociální začlenění a pozitivní změnu v životě dospívajících a mladých dospělých: Kontaktní osoba: Klhůfková Ludmila Pracovník v sociálních službách Klubu Coolna Znojmo Oblastní charita Znojmo – Klub Coolna...
Prev-Centrum, z. ú. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Meziškolská 1120/2
Praha 6 169 00
Hlavní město Praha Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Prev-Centrum je členem svazu...
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice jiná organizace
Nemanická 7
České Budějovice 370 10
Jihočeský kraj Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Pikhar, mail: budejovicezvas [dot] cz, tel: 387 007 110-119