Síť organizací: gambling

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Výchovný ústav - Ostrava Hrabůvka výchovný ústav, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Slezská 23
Ostrava - Hrabůvka 70030
Moravskoslezský kraj Výchovný ústav je speciální školské zařízení s celoročním nepřetržitým provozem, které poskytuje umístěným dětem plné přímé zaopatření. Poskytování plného přímého zaopatření umístěným dětem. Výchovně vzdělávací, reedukační a resocializační...
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Žulová výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Komenského 154
Žulová 79065
Olomoucký kraj Výchovný ústav je koncipován, jako zařízení sestávají ze dvou samostatných oddělení.  V prvním oddělení jsou umístěny dívky s poruchami chování připravující se na povolání. Kapacita je šestnáct dívek. Umístěné dívky buď ...
Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna - Olomouc diagnostický ústav pro děti (do 15 let), středisko výchovné péče, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Ústavní 9
Olomouc - Svatý Kopeček 77200
Olomoucký kraj Dětský diagnostický ústav Olomouc poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a ...
Výchovný ústav a střední škola - Dřevohostice výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Novosady 248
Dřevohostice 75114
Olomoucký kraj Výchovný ústav je chlapecké zařízení, kam přijímáme děti s nařízenou ústavní výchovou, případně na základě vydaného předběžného opatření o umístění do VÚ. Většina dětí má již ukončenou povinnou školní docházku a místem...
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna - Veselíčko dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Veselíčko 1
Veselíčko 75125
Olomoucký kraj Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné...
Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče - Šumperk středisko výchovné péče, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Vyhlídka 1
Šumperk 78701
Olomoucký kraj Jsme státním, výchovně-vzdělávacím zařízením, přímo řízenou, příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Celková kapacita celého zařízení je 48 dětí a jsme zařízením koedukovaným. Naším...
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna - Višňové výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Zámek 1
Višňové 67138
Jihomoravský kraj Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o...
Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola a školní jídelna - Počátky výchovný ústav, dětský domov se školou, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Horní 617
Počátky 36464
Vysočina
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna - Brno středisko výchovné péče, diagnostický ústav pro mládež (nad 15 let), právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Veslařská 246
Brno 63700
Jihomoravský kraj Ambulantní služby jsou tím prvním, co zařízení nabízí. Často lze s výchovnými problémy (záškoláctví, počáteční fáze experimentování s drogami, nerespektování výchovných autorit.) v jejich lehčích formách dobře pracovat i ...
Výchovný ústav, základní škola, středisko výchovné péče - Velké Meziříčí středisko výchovné péče, výchovný ústav, právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, zařízení pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
K Rakůvkám 1
Velké Meziříčí 59401
Vysočina Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) – 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo...