Síť organizací: gambling

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Okresní metodik prevence - Kroměříž jiná organizace
Jánská 197
Kroměříž 767 01
Zlínský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Irena Majtnerová, tel: 739 684 145, e-mail: irena [dot] majtnerovaporadnazl [dot] cz.  
Okresní metodik prevence - Valašské Meziříčí jiná organizace
Křižná 782
Valašské Meziříčí 757 01
Zlínský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Irena Majtnerová tel: 739 684 145, e-mail: irena [dot] grodovaporadnazl [dot] cz (irena.majtnerova)martinkova [dot] prevenceseznam [dot] cz (@poradnazl.cz)
KŠKP Karlovarského kraje úřad státní správy
Závodní 353/88
Karlovy Vary 360 06
Karlovarský kraj Krajská školská koordinátorka prevence Ing. Eva Cíchová, tel: 354222446, email: eva [dot] cichovakr-karlovarsky [dot] cz
KŠKP Moravskoslezského kraje úřad státní správy
28. října 117
Ostrava 70218
Moravskoslezský kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Andrea Matějková, tel: 595 622 337 email: andrea [dot] matejkovakr-moravskoslezsky [dot] cz
KŠKP Olomouckého kraje úřad státní správy
Jeremenkova 40a
Olomouc 779 11
Olomoucký kraj Krajský školský koordinátor prevence PhDr. Ladislav Spurný, tel: 585 508 545, e-mail: l [dot] spurnykr-olomoucky [dot] cz
KŠKP kraje Vysočina úřad státní správy
Žižkova 57
Jihlava 587 33
Vysočina Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Petr Horký, tel: 564602941, email: horky [dot] pkr-vysocina [dot] cz
KŠKP Pardubického kraje úřad státní správy
Komenského náměstí 125
Pardubice 532 11
Pardubický kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Renata Černíková, tel: 466 026 240, email: renata [dot] cernikovapardubickykraj [dot] cz
KŠKP Libereckého kraje úřad státní správy
U Jezu 642/2a
Liberec 460 01
Liberecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Nešporová Markéta, tel. 485 226 241, e-mail: marketa [dot] nesporovakraj-lbc [dot] cz
KŠKP Ústeckého kraje úřad státní správy
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem 400 02
Ústecký kraj Krajský školský koordinátor prevence Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, email: vaverkova [dot] pkr-ustecky [dot] cz
KŠKP Jihočeského kraje úřad státní správy
Generála Svobody 1986/10
České Budějovice 370 76
Jihočeský kraj Krajský školský koordinátor prevence Bc. Tomáš Bílý DiS. tel. 386 720 756, bilykraj-jihocesky [dot] cz Krajský úřad Jihočeského kraje