Síť organizací: agrese

Název Typ Sídlo Kraj Webové stránky Anotace
Prev-Centrum, z. ú. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Meziškolská 1120/2
Praha 6 169 00
Hlavní město Praha Základním posláním občanského sdružení Prev-Centrum je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Prev-Centrum je členem svazu...
Projekt Odyssea, z. s. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Novoškolská 696/2
Praha 9 190 03
Hlavní město Praha Vedení organizace tel.: 775 276 770 e-mail: odysseaodyssea [dot] cz Správní rada Mgr. Dobroslav Šrámek – předseda a statutární zástupce, tel.: +420 775 276 770 Mgr. Ivana Šircová, PhD., tel.: +...
Sananim z.ú. občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb...
Ovčí hájek 2549/64
Praha 13 158 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba Poradenská linka: 283 872 186 (pondělí–pátek, 13–17 hod.) Kancelář vedení: officesananim [dot] cz, 284 822 872 Kontakt pro média: jankovskasananim [dot] cz, 777 242 823 IDDS:...
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ se specifickými poruchami chování právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
Na Zlíchově 19
Praha 5 152 00
Hlavní město Praha Kontaktní osoba PhDr. Zdena Michalová, PhD. e-mail: speczsvolny [dot] cz tel.: 736 673 575  
Pedagogická, právní a psychologická poradna Dr. Z. Kašparová & Dr. K. Kašpar pedagogicko psychologická poradna
Weberova 213
Praha 5 150 00
Středočeský kraj Naše poradna je privátní zařízení specializující se problematikou dětí, rodiny, školy, partnerských vztahů a každého, kdo potřebuje pomoc a radu při zvládání náročné životní situace. Na základě dlouholeté odborné zkušenosti...
Okresní metodik prevence - Benešov pedagogicko psychologická poradna
Černoleská 1997
Benešov 256 01
Středočeský kraj Okresní metodik prevence: Mgr. Veronika Hokeová, tel.: 317 722 904, e-mail: hokeovapppbenesov [dot] cz
Okresní metodik prevence - Rakovník pedagogicko psychologická poradna
Františka Diepolta 1576
Rakovník 269 01
Středočeský kraj Okresní metodik prevence Mgr. Radana Nikolau tel.: 313 518 271 e-mail: ppp [dot] rakovnikquick [dot] cz, blankaholopirkovaseznam [dot] cz
Okresní metodik prevence - Kolín pedagogicko psychologická poradna
Jaselská 826
Kolín 280 02
Středočeský kraj Okresní metodik prevence Mgr. Věra Vavřinová, vavrinovapppsk [dot] cz, tel.: 321 722 116 
Okresní metodik prevence - Příbram pedagogicko psychologická poradna
Pod šachtami 294
Příbram IV 261 01
Středočeský kraj Okresní metodik prevence PhDr. Zdeněk Stočes tel.: 318 624 085 e-mail: pribrampppsk [dot] cz, stocespppsk [dot] cz
Okresní metodik prevence - Praha-východ pedagogicko psychologická poradna
Mochovská 570
Praha 9 190 00
Středočeský kraj Okresní metodik prevence Mgr. Libuše Vyternová, tel.: 251 564 211, e-mail: vyternovapppprahavychod [dot] cz, prahavychodpppsk [dot] cz Mgr. Simona Trnková, tel.: 739 673 168, e-mail: trnkovapppsk [dot] cz  ...