Sebevědomí a jak podporovat sebedůvěru dítěte

P - prevenceVybrané texty

V českém jazyce je slovo sebevědomí užíváno poněkud protiintuitivně a rozporně se svým etymologickým původem. Pokud bychom se oddali lingvistické archeologii, asi bychom nenarazili na významy odkazující k důvěře ve vlastní schopnosti či v jiné kvality. Pravděpodobněji bychom objevili odkazy na slova příbuzná soudobému pojmu sebereflexe. Ale rád se nechám poučit, nejsem lingvista. Z empirického hlediska se vědění odvíjí od (smyslově) poznaného,
a tak důvěře v sebe sama musí předcházet určitá forma sebepoznání. Vědomí či uvědomění si sebe sama je tak nejzákladnějším předpokladem důvěry ve vlastní schopnosti. Čeština by si tedy sebevědomí jako synonymum k sebedůvěře uhájila.

NáhledPřílohaVelikost
sebevedomi_ditete.pdf4.61 MB