Časopis Prevence: všechny zpravodaje

Vybrané texty
Dlouhodobý stres a jeho následky netrápí jen dospělé, ale i děti. V jejich případě mohou být zdrojem zátěže neúměrné nároky rodičů, kteří usilují o co nejlepší přípravu svých potomků na život. Když se pak děti dostávají do péče psychologů, jejich rodiče si nezřídka postesknou, že už i oni melou z posledního. Málokdy si při tom uvědomují, že svým dětem připravují podobnou zkušenost. Pokud příliš lpějí na výborném školním prospěchu a maximálním zaplnění jejich volného času nejrůznějšími dalšími povinnostmi, možná děti nečeká...
Vybrané texty
Mládež v obchodních centrech (OC) je novým fenoménem 21. století. V loňském roce jsem se v rámci práce (streetworker pro děti a mládež) rozhodla věnovat více času problematice tzv. „mall junkies” a zaměřit pozornost na nově otevřené nákupní centrum ve městě, kde žiju. Čím jsou tedy nákupní centra tak přitažlivá pro mládež a jejich rodiny? Zájem a atraktivitu nákupní centrum vzbuzuje nejen u mládeže, ale i u dospělých. Pro mladé lidi představuje místo střetávání se svými vrstevníky, místo, které je součástí...
Vybrané texty
Bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) vytváří tzv. kyberprostor, výrazně ulehčující život, ale s množstvím rizik. Díky ICT žijeme nejen skutečné životy, ale i ty virtuální, skryté za přezdívkami a příběhy. Toto anonymní prostředí však představuje vážné nebezpečí. ICT samy o sobě nejsou ani dobré, ani špatné. Záleží jen na lidech, jak je použijí. Proto musíme být na tato rizika připraveni, zvlášť děti, rodiče a pedagogové.
Vybrané texty
Príspevok sa zaoberá problematikou komunikácie v médiách ako faktorom, ktorý ovplyvnuje aj komunikáciu v školách. Poukazuje na silu ich pôsobenia, predovšetkým na reality show, ktoré si našli svoje miesto vo volnom čase mladých ludí a ich jazykové prostriedky sa udomácnili aj v komunikácii žiakov. Autorka analyzuje jednotlivé reality show a zdôraznuje potrebu mediálnej výchovy ako prostriedku rozvíjania správnych komunikačných zručností. Celý článek naleznete v příloze.
   Začal nám nový školní rok a očekáváme... Co vlastně? Kdo určuje naše očekávání? Vložený program rodičů, společnosti, nebo žijeme stereotyp, o kterém nepřemýšlíme? To se mi rojilo hlavou, když jsem si prohlížela fotky z léta. Ve třech párech jsme jeli ve třech vozech na letní prodloužený víkend do Maďarska. Probíhala komunikace pomocí vysílaček z vozu do vozu a hledání trasy bylo pestřeno mnoha fórky řidičů a jejich vzpomínkami na vojenskou službu s vysílačkou v ruce. Ozýval se smích a pohoda...
   Začal nám nový školní rok a očekáváme... Co vlastně? Kdo určuje naše očekávání? Vložený program rodičů, společnosti, nebo žijeme stereotyp, o kterém nepřemýšlíme? To se mi rojilo hlavou, když jsem si prohlížela fotky z léta. Ve třech párech jsme jeli ve třech vozech na letní prodloužený víkend do Maďarska. Probíhala komunikace pomocí vysílaček z vozu do vozu a hledání trasy bylo pestřeno mnoha fórky řidičů a jejich vzpomínkami na vojenskou službu s vysílačkou v ruce. Ozýval se smích a pohoda...
Vybrané texty
Dlouhodobý stres a jeho následky netrápí jen dospělé, ale i děti. V jejich případě mohou být zdrojem záteže neúměrné nároky rodičů, kteří usilují o co nejlepší přípravu svých potomků na život. Když se pak děti dostávají do péče psychologů, jejich rodiče si nezřídka postesknou, že už i oni melou z posledního. Málokdy si při tom uvědomují, že svým dětem připravují podobnou zkušenost. Pokud příliš lpějí na výborném školním prospěchu a maximálním zaplnění jejich volného času nejrůznějšími dalšími povinnostmi,...
Vybrané texty
Způsob komunikace mezi rodičem a učitelem může výrazně ovlivnit studijní výsledky žáka i jeho vztah ke škole. Jestliže se učitel s rodičem domlouvá na věci společného zájmu v atmosféře naplněné vzájemnou důvěrou a pochopením, obě strany zažívají radost z mezilidského obohacování, jednají partnersky. Více naleznete v příloze.
   Při práci s problematickou třídou mě při prvním vstupu vedla k dětem třídní učitelka. Paní od pohledu s úzkostným výrazem a zajíkavým hlasem. K tomu se pojil lehký nádech ukřivděného pohoršení z toho, jak zle se děti v té třídě chovají. Když mě dětem představovala, zrychlil se jí dech, jako by ji právě někdo honil. NA úzkostné napětí byla navázána spousta energie zajišťující její integritu. Představení to bylo sice časově úsporné, ale i přesto stihla děti třikrát pokárat za nekázeň. Marně,...
Vybrané texty
Motivace, která mne opakovaně vede k popisování fenoménu šikany učitelů, je vcelku jasná. Pracuji 27 let s dětmi se závažnými poruchami chování a na druhou stranu zaměstnávám 50 osob, vesměs pedagogických pracovníků. Jsem tedy v procesu, kdy na jedné straně hájím zájmy a práva svých podřízených, na druhou stranu hledám odpovídající a účinná opatření vedoucí k výchově nové generace tak, aby byla tato opatření účinná a nepoškozující rozvoj osobnosti dítěte. Více naleznete v příloze.
   Ujel mi vlak a já rozmrzele čekala na vlakovém nádraží v Ostravě. Jezdívám sem poměrně často a čekání na nádraží opravdu nemám ráda. Tentokrát to bylo jinak. V rohu nádražní haly bylo dočasně instalované pianino. Po chvíli k němu usedl slepý muž a začal hrát. A já jsem podlehla náloži emocí. V hale, jindy neosobní, plné spěchajících cestujících, se začali zastavovat lidé. Muž měl hlas plný citu. Bylo slyšet tolik různých emočních odstínů, kolik si lze jen představit. Zavřela jsem oči a vnímala ten příliv otevřených...
Vybrané texty
Suicidiemči suicidiálním pokusem je míněn latinský termín pro sebevraždu či sebevražedné jednání. Jedná se vlastně o sebepoškozující akt, který je způsoben samotným jedincem, a to s vědomým úmyslem zemřít. Ten může nebo nemusí končit smrtí dotyčného člověka. Někteří autoři radikálně vystupují proti užívání termínu sebevražda pro jeho negativní emocionální zabarvení, které může být někdy vnímáno až pejorativně. Na druhou stranu je třeba dodat, že když mluvíme o suicidiálních pokusech, tak se jedná o natolik závažné téma, že si...