Rodičovské kavárny – setkání ve škole

D - dobrá praxeVybrané texty

Naše škola na Jižním Městě v Praze je typická sídlištní škola s pestrou skladbou žáků i jejich rodičů. Při hledání cest rozvoje školy jsme se zaměřili na tři vzájemně propojené cíle: učení-klima-partnerství. Pokud jsme chtěli dát těmto slovům smysl, museli jsme hledat ke každému tématu nějaké konkrétní činnosti, které je podpoří. Za základ pro rozvoj školy považujeme příznivé klima, které je založeno na dobrých vztazích mezi všemi, kdo do školy vstupují – žáky, rodiči, učiteli i ostatními zaměstnanci. Inspirací pro nás byly především aktivity projektu Rodiče vítáni a zkušenosti jiných škol.

Jedna zmnoha otázek, na kterou musí každá škola hledat odpověď, je, jak se dorozumívat s rodiči. Pokud máme v podtitulu našeho školního programu slovo partnerství, chceme tím říct, že hledáme společnou řeč, vzájemnou úctu a pochopení především s rodiči našich žáků. Aby to bylo partnerství přirozené, musí se navazovat v příjemném a přirozeném prostředí. Netradiční setkávání s rodiči v prostředí, které by co nejméně připomínalo školu v negativním slova
smyslu, mělo na naší škole dlouhou historii, a proto jsme pokračovali v pořádání nejrůznějších akcí, jako byly zahradní slavnosti, vánoční jarmarky, školní koncerty, při kterých byla účast rodičů vždy zaručena díky zájmu o vystoupení a účasti dětí. Trochu nám ale chybělo setkávání, při kterém bychom si mohli s rodiči popovídat o tématech školních i mimoškolních a kde by byl zároveň prostor pro klidné vyjádření myšlenek, které potřebujeme sdělit a není na ně jindy čas. Zkrátka něco takového jako setkání v klidné, příjemné kavárně...

Jak se dále rozvíjelo partnrství školy s rodiči v kavárnách si přečtěte v přiloženém článku ředitele školy Pavla Kopečného.

NáhledPřílohaVelikost
rodicovske_kavarny.pdf153.29 KB