Psychické trauma v dětství

Vybrané texty

Jedním z nejžádanějších témat pro účast na odborných konferencích a seminářích je téma psychického traumatu, zejména tehdy, když se vztahuje na děti.Termín "psychické trauma" zdomácněl nejen na odborných fórech, ale i v běžných médiích. Novináři běžně referují o událostech, které způsobily lidem "těžké trauma". Reportéři vedou rozhovory s občany, kteří jsou "psychicky traumatizovaní" vším možným, například střelbou na ulici, krádeží kola, ztrátou příbuzného či zvýšením cen elektřiny. Četné manželky i manželé se v psaychologických poradnách a na soudních stáních navzájem obviňují z "psychického teroru" a "traumatizace". Zástupy maminek si sociálním pracovnicím stěžují na to, že jejich dítě přichází "ze styků" s tatínkem "zjevně traumatizované". Pojmy "psychické trauma" a "traumatizace" se libovolně zaměňují a používají se jako jakési univerzální pojmenování pro jakoukoli skutečnou či údajnou újmu, kterou člověk druhému člověku způsobí anebo sám zažije. Tento pojmový zmatek se dá tolerovat v případě, že se jedná o společenskou konverzaci. Nebezpečným se však stává ve chvíli, kdy jej používají lidé, kteří mají být za zdraví a jeho ochranu ze své funkce a profese odpovedni. A to zejména tehdy, když se jedná o zdraví dětí. Pojem „psychické trauma“ je totiž primárně klinický, nikoli laický termín. Jeho hlavní význam v konverzační nadsázce či umělecké dramatizaci, nýbrž v hledání a poskytnutí léčebných prostředků na odstranění příznaků, které psychickou traumatizaci doprovázejí anebo ji částecně způsobují.

Více naleznete v příloze.

NáhledPřílohaVelikost
Psychické trauma v dětství.pdf2.65 MB