Práva dětí na křížovatce

D - dobrá praxe

Nezisková organizace DOMUS – Centrum pro rodinu se sídlem v Plzni realizuje od 1. 1. 2015 do 30. 3. 2016 projekt nazvaný Hlasy dětí – a co s tím uděláme? s cílem zvýšit povědomí o právech dětí mezi veřejností v České republice. Projekt je financován z prostředků Malého grantového schématu programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru 2009–2014 pod reg. č. MGS/B3/2014.

Zaměřil se na velmi diskutované a často problematicky vnímané oblasti práv dětí, na boj proti diskriminaci, například na základě odlišné etnické příslušnosti, na nutnost pečlivě zjišťovat a citlivě prosazovat zájem dítěte, na potřebu zajistit právo dítěte, aby vyrůstalo v rodině, na právo zůstat v kontaktu s oběma rodiči v rámci rozvodu nebo si udržet kontakt s původní rodinou, pokud v ní dítě nemůže vyrůstat. Také je třeba prosazovat právo, aby dětem byly poskytovány včas a přiměřeně informace, které se jich týkají, aby bylo dítě přiměřeně a ohleduplně zapojeno do rozhodovacích procesů, právo na ochranu jeho soukromí, cti a pověsti a také právo na vzdělání. V centru zájmu jsou tedy práva, s jejichž uplatňováním či neuplatňováním se sociální pracovníci neziskové organizace DOMUS – Centrum pro rodinu setkávají nejvíce.

V rámci projektu vzniklo 11 filmů, z nichž každý je zaměřen na jinou problematiku: 

  1. Pavel aneb o šikaně očima oběti – viz https://www.youtube.com/watch?v=53isbMkSZM4
  2. Ivetka aneb střídavá péče je in, ale přetěžování dětí není cool – viz https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A
  3. Práva a povinnosti – na co občas zapomínáme? – viz https://www.youtube.com/watch?v=HjOgytsMgbE
  4. Tomáš – právo zapojit se do rozhodovacích procesů – viz https://www.youtube.com/watch?v=5kwHBRSwWkk
  5. Jakub – právo na ochranu – viz https://www.youtube.com/watch?v=c1f_3K5SRV8
  6. Příběh Evičky a předsudky v nás – viz https://www.youtube.com/watch?v=CDRlWpcFpkI
  7. Jirka a právo na vzdělání – viz https://www.youtube.com/watch?v=S9eUHudBDHY
  8. Kevin – právo na ochranu soukromí, cti a pověsti – viz https://www.youtube.com/watch?v=VKHW-WW1_Tc
  9. Lucka – právo na společný život s rodinou, právo na informace – viz https://www.youtube.com/watch?v=gXKtunzh1mY
  10. Petr a jeho právo na rodinu – viz https://www.youtube.com/watch?v=cJ6h8BCGEEU

Více informací najdete v přiloženém metodickém průvodci nebo na webových stránkách http://www.hlasydeti.cz/gallery-grid/

 

NáhledPřílohaVelikost
metodicky_pruvodce.pdf8.57 MB