Popis rizikového chování

Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky. Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.

Předpona kyber – značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává, tedy kybernetický svět počítačů, internetu a mobilních telefonů. Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné technické komunikační prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však v drtivé většině využívány právě výše zmíněné mobilní telefony a internet.

Zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční nepřímé (psychické) šikaně
Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu je svědkem (ale i útočníkem) stejného chování klidně i několik desítek tisíc lidí.

Anonymita
• oběť o napadení leckdy ani nemusí dlouhou dobu vědět
• oběť není vždy schopná identifikovat či vystopovat agresora
• vnímání dopadu jednání (útočník nevidí přímou reakci oběti na útok)
• odosobněnost útoku
Čas
• útoky se prostřednictvím internetu šíří mnohem rychleji než v realitě
• probíhají bez přestávek – oběť je šikanována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• útok je možné provést kdykoli (0:00, při hodině matematiky, apod.)
• příprava a realizace útoku není časově limitována
Místo
• agresor může provést útok odkudkoli (škola, hřiště, kavárna, doma,….)
• není nutná přítomnost agresora a oběti na stejném místě
Proměna profilu agresora i oběti
• pro útok není nutná fyzická, psychická či sociální zdatnost (oběť „klasické šikany“ může být kyberagresorem)
• podmínkou provedení útoku je „kyber–gramotnost“ a její úroveň
• kyber – prostor je dostupný komukoli

Řešení
• děti a mladí lidé za těmito projevy šikanu vůbec nemusí vidět. A protože nepoznají, že se jedná o šikanu, neví, jak se s ní vypořádat.
• obtížnost zajištění rychlé ochrany oběti (odstranění profilu, SMS, ICQ….)
• často chybí svědci
• obtížně stopovatelný útočník
• nejednoznačný přístup k legislativě

Závislost související s využíváním ICT technologií
Často se obětí kyberšikany stávají děti, které jsou na internetu nebo mobilním telefonu závislé. Sociální kontakty navazují především ve virtuálním světě, ve skutečném světě nemají příliš kamarádů.

Čím více jsou ICT technologie využívány a jejich potřeba se stává nedílnou součástí běžného života, tím se zároveň zvyšuje riziko napadení. Pro školní prostředí to znamená – v případě využívání ICT technologie (intranet, www, profil,…), nutnost vyššího zabezpečení.

Typy kyberšikany:
1. Přímá kyberšikana: útočník ® oběť
2. Kyberšikana v zastoupení: útočník ® třetí osoba ® oběť

Nejčastější motivy kyberagresora (řazeny od nejzávažnějšího po nejméně závažný typ)
• Snaží se ovládat druhé prostřednictvím strachu, touží po moci. Obvykle potřebují pro svou činnost publikum.
• Znuděný, hledá zábavu, narcistický… Kyberšikana je obvykle páchána ve skupině, nebo je ve skupině alespoň plánována.
• Bere právo do svých rukou (zlonapravující, uděluje lekci,…). Pracují většinou sami, ale mohou své aktivity a motivy sdílet se svými nejbližšími přáteli.
• Má tendenci odpovídat ve vzteku nebo frustraci – pomsta, kompenzace. (někdy může být obětí klasické šikany)
• Má sklon vystupovat na internetu jako někdo jiný. Zneužívat ICT technologie, bez vědomí závažnosti tohoto jednání. Motivem jsou dva hlavní důvody: a) Můžu b) Je to legrace.

Principy (proč to pachatelé dělají):
• Uvolnění
• Uznání
• Posílení pocitu sounáležitosti
• Demonstrace síly
• Strach

Příčiny a spouštěče:
• Je to „normální“
• Nuda
• Kulturní konflikty
• Spory ve třídě
• Rozpad přátelství
• Proměna třídního kolektivu
• Zveřejnění osobních informací

Kdy se škola má začít zabývat kyberšikanou?
Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které nám pomůže se rozhodnout pro správný postup řešení.
Poslouží k tomu zodpovězení tří otázek:

  1. Týká se kyberšikana žáka mé školy?
  2. Jak jsem se informaci dozvěděl?
  3. Děje se kyberšikana během vyučování?

Pro řešení kyberšikany potřebujeme počítačovou gramotnost
• ICT technologie nejsou špatné, ale záleží jen na nás, zda je využijeme ve svůj prospěch či neprospěch
• nutná spolupráce ŠMP a TU s odborníkem IT (zálohování dat, zajištění stop,…)
• prověřit všechny možnosti napadení (SMS, youtube, profil, email, www….)
• základní znalost a povědomí o využívání mobilů a ICT technologií

R - rizikové chování