Panelová diskuse k problematice prevence kybernetické kriminality

R - rizikové chováníP - prevence

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR zve na odbornou panelovou diskusi k problematice prevence kybernetické kriminality. Uskuteční se v pondělí 5. října 2020 v Praze. Podrobnější informace včetně způsobu přihlašovaní naleznete na https://prevencekriminality.cz/na-mv-se-v-rijnu-uskutecni-panelova-diskuse-odborniku-ke-kyberkriminalite-a-kyberbezpecnosti/