P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Konference PPRCH 2015

R - rizikové chováníP - prevence
zahájení: 09.11.2015 - 09:30, ukončení: 10.11.2015 - 09:30

Více informací ZDE

Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování

R - rizikové chováníP - prevenceV - výzkumyD - dobrá praxeS - síť služeb
zahájení: 21.09.2015 - 10:00, ukončení: 22.09.2015 - 13:00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vzdělávání,oddělení prevence

pořádá Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování,

Téma: Kdo, co a jak dělá v primární prevenci (role, kompetence a spolupráce jednotlivých poskytovatelů primární prevence)

ve dnech 21. – 22. 9. 2015 v hotelu Angelo Pilsen v Plzni

ŠZ DVPP KHK pořádá od září 2015 další semináře k problematice prevence rizikového chování

P - prevence
14.08.2015 - 12:45

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP), Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové pořádá v I. pol. šk. roku 2015/2016 akreditované semináře určené především školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ale i dalším pedagogům ze škol, které jsou uveřejněny v Nabídce programů pro DVPP na období září 2015 – leden 2016. Přehled vzdělávacích akcí je zveřejněn v oborové skupině 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl (s. 28-40).

Krajské fórum prevence 2015 aneb legální závislosti...

P - prevence
15.05.2015 - 14:15

konference "KRAJSKÉ FÓRUM PREVENCE 2015 aneb legální závislosti…" se uskuteční dne 16. června 2015 v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Konference je zaměřena na alkoholismus, gambling a tabakismus.

 

Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2015 na téma „agrese a agresivní chování“

P - prevence
25.05.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Více informací ZDE